h

Woningsdag. Maar kunnen we die woning nog wel betalen?

26 april 2020

Woningsdag. Maar kunnen we die woning nog wel betalen?

Foto: © SP

In plaats van Koningsdag is er in 2020 Woningsdag. Leuk gevonden nu we allemaal zo veel mogelijk in onze woning moeten blijven en we niet naar buiten kunnen om naar de vrijmarkt te gaan en hapjes te scoren waarvan de ingewanden totaal overhoop gaan. Binnenblijven is het fijnste in een betaalbaar huis, dat ook betaalbaar blijft, ondanks de coronacrisis.

Foto: © SP

Mede naar aanleiding van de vragen van SP- raadslid Evert Hartog werden er met de woningcorporaties afspraken gemaakt over de jaarlijkse huurverhoging. In Zaanstad trekken de woningcorporaties en de gemeente samen op, om minima te ontzien als de huur niet in verhouding is met het maandelijks inkomen. Zij schreven 1.000 huurders aan en informeerden hen over de mogelijkheden. Met succes: bijna tweederde van de groep mensen kwam al in actie en een groot deel krijgt hierdoor een lagere huurverhoging, geen huurverhoging of zelfs huurverlaging. Vooral de laatste twee mogelijkheden zijn natuurlijk super.

Tweede Kamerlid Sandra Beckerman kwam ook in actie, evenals Eerste Kamerlid Tiny Kox. Beiden dienden zij in hun 'eigen' kamer een motie in die beoogde een tijdelijke huurstop mogelijk te maken. De motie van Sandra haalde het nét niet, de motie van Tiny werd aangenomen. En dat betekent dat de Eerste Kamer aan de minister vroeg om de huren in zowel de sociale sector als de vrije sector te bevriezen en de huurverhogingen dus niet door te laten gaan. Natuurlijk zou de wens van de SP en de Eerste Kamer in een wet moeten worden vastgelegd, net als de Tijdelijke wet verlenging huurcontracten, die beoogt te voorkomen dat tijdens de coronacrisis mensen op straat komen te staan.

Als SP doen we een oproep aan alle huurbazen in Nederland om dit jaar de huren niet te verhogen. Ook in de Zaanstreek. Zodat we niet alleen op Koningsdag een Woningsdag kunnen houden, maar ook in de 365 komende dagen. Binnenblijven lukt het beste als je een betaalbaar dak boven je hoofd hebt.
Als je van je huurbaas tóch een huurverhoging krijgt, vragen wij je om dit aan ons te melden. Dit kan op het e-mailadres meldpuntzaanstreek@sp.nl. Wij verzamelen de meldingen en gaan er alles aan doen om te zorgen dat er dit jaar géén huurverhogingen komen. 

U bent hier