h

De columnisten: Zaanstad help vluchtelingenkinderen

4 mei 2020

De columnisten: Zaanstad help vluchtelingenkinderen

Foto: © SP

In de Griekse vluchtelingenkampen verblijven alleenstaande kinderen. Ook zij lopen het risico met corona besmet te worden. Maar het college van Zaanstad weigerde ze de helpende hand te bieden. Dat bleek op 10 maart, toen burgemeester Hamming vertelde pas te willen helpen als het kabinet dat ook wil. De meerderheid in de gemeenteraad wil wél hulp bieden.

Tekst: Anna de Groot

De nood in de Griekse vluchtelingenkampen is hoog. De tentenkampen zijn overvol, de vluchtelingen leven opeengepakt en er is geen sprake van enige hygiëne. Dat is sowieso al ongezond, maar in deze tijd een extra risico op een enorme corona-explosie. In elk geval de alleenstaande minderjarige kinderen moeten geëvacueerd worden.

Meerdere EU-lidstaten, waaronder Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Portugal, Ierland, Finland, Kroatië, Litouwen, Belgie, Noorwegen en Bulgarije, hebben de verantwoordelijkheid genomen om kinderen op te nemen, maar tot ergernis van Vluchtelingenwerk Nederland, Stichting Vluchteling en Defence for Children heeft Nederland dit nog steeds niet gedaan.

De groep gemeenten die het kabinet hebben opgeroepen én de daad bij het woord voegt door  aan te geven zelf vluchtelingkinderen op te willen vangen, blijft groeien. Inmiddels hebben 43 gemeenten zich bij de coalitie van welwillende gemeenten aangesloten. Zo sloten de gemeenten Rhenen, Harderwijk en Midden-Groningen zich afgelopen dagen aan. Veel andere gemeenten, waaronder Leiden, Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam, gingen hen de afgelopen weken al voor. Het college van Zaanstad houdt echter de boot af en wil (nog) geen vluchtelingenkinderen opvangen en evenmin het kabinet oproepen dit te doen.

Daar moet verandering in komen. Zaanstad moet tonen dat het zich -  conform de Zaanse traditie - verzet tegen onrecht en hen, die vanwege politiek- en oorlogsgeweld hun eigen huis en haard hebben moeten achterlaten, een veilige schuilplaats wil bieden. Bovendien moet Zaanstad druk uitoefenen op de regering om die op andere gedachten te brengen en zich aan te sluiten bij de eerder genoemde EU landen, die wel alleenstaande vluchtelingenkinderen opvangen.

D66 en de SP schreven een open brief aan het college van B&W van Zaanstad, die ook ondertekend werd door een meerderheid van de Zaanse gemeenteraad. Omdat er sprake is van een meerderheid in de Zaanse gemeenteraad verwachten wij dat het college van B&W nu snel hulp gaat bieden. Mocht dat niet het geval zijn, dan zullen we nadere actie ondernemen en de druk opvoeren.
Gemeente Zaanstad, help!

U bent hier