h

SP voor noodfonds buurthuizen, verenigingen en culturele instellingen

14 mei 2020

SP voor noodfonds buurthuizen, verenigingen en culturele instellingen

Foto: © SP

SP Zaanstad fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer pleit voor een noodfonds dat buurthuizen, verenigingen en culturele instellingen in Zaanstad overeind moet houden in verband de gevolgen van de coronacrisis. De SP'er heeft een brandbrief geschreven aan het gemeentebestuur met het zeer dringende verzoek zo'n fonds te starten.

 

Geacht college van B&W,

Hierbij vragen wij uw aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen in Zaanstad. De laatste versoepelingen in het landelijke beleid verzachten niet, nauwelijks of onvoldoende de verstrekkende gevolgen voor veel zaanse buurthuizen, verenigingen en culturele instellingen.

Ondanks de steunmaatregelen vanuit de landelijke overheid staat het water inmiddels aan de lippen bij veel ondernemers, zeker in de branches die op slot zijn gegaan zoals buurthuizen, verenigingen en culturele instellingen. Voor het MKB en ZZP’ers zijn er gelukkig al wel maatregelen getroffen om deze kleine ondernemers te steunen. Laten we hopen dat dat voldoende is en aanvragen coulant worden beoordeeld. Maar voor buurthuizen en verenigingen zijn nog geen steunmaatregelen en ook veel lokale culturele instellingen vallen buiten de boot.

Met name buurthuizen en andere samenbindende organisaties lijden onder deze crisis en dreigen ten onder te gaan. Dat hoorde de SP van de buurthuizen, verenigingen en instellingen zelf, en werd ook bevestigd in de antwoorden op de technische vragen van de SP over de Zaanse buurthuizen op 2 april.

Langs deze weg roepen wij het college dringend op nu met aanvullende lokale steunmaatregelen te komen en initiatieven te ontplooien om getroffen buurthuizen, verenigingen en culturele instellingen te helpen. Denk hierbij niet alleen aan uitstel van betalingen maar concreet aan kwijtschelding van lokale heffingen vanaf het begin van de coronacrisis. Maar bijvoorbeeld ook aan garantstellingen. Voor verenigingen en (culturele) instellingen, zouden de huurpenningen kwijtgescholden kunnen worden of een substantiële tegemoetkoming in vaste lasten kunnen worden aangeboden.

Snelheid is geboden, doel moet zijn om onnodige faillissementen te voorkomen en werkgelegenheid en sociale cohesie te behouden. We moeten als gemeente Zaanstad lokaal onze verantwoordelijkheid pakken in deze crisis en als dit alles niet voldoende is een lokaal noodfonds met een pakket aan voorwaarden voorbereiden.

Wij vragen het college dan ook om zo spoedig mogelijk met een voorstel voor een lokaal “noodfonds” (bij gebrek aan een ander woord) richting de raad te komen en dit voorstel te agenderen tijdens de eerstvolgende raadsvergadering.

Tot slot roepen wij het college op als gemeente het goede voorbeeld te geven door opdrachten en aankopen zoveel als mogelijk lokaal te gunnen en onze inwoners te stimuleren om lokaal te kopen, want iedere ondersteuning is meer dan welkom!

Namens de fractie van de SP,

Patrick Zoomermeijer

U bent hier