h

Uit de fractie: Geen tweedeling, wel Sociaal Noodfonds

19 juni 2020

Uit de fractie: Geen tweedeling, wel Sociaal Noodfonds

Foto: © SP

Burgemeesters van vijftien steden overhandigden afgelopen dinsdag een manifest aan het kabinet om de tweedeling aan te pakken die door de coronacrisis wordt veroorzaakt. De Zaanse burgemeester Jan Hamming is één van de initiatiefnemers. SP Zaanstad fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer is blij hiermee, hij pleit zelfs voor een corona noodplan in de vorm van een sociaal noodfonds.

“Juist op plekken waar meer armoede, zorg en ondersteuning nodig is moet de overheid nu extra investeren om tweedeling en achterstelling te bestrijden. Wij ondersteunen de oproep van de burgemeesters, maar wij vragen hen ook dringend lokaal direct aan de slag te gaan. En ook willen wij extra aandacht voor woonlasten en inkomsten voordat het water aan de lippen staat bij de inwoners van de gemeenten”, stelt Patrick Zoomermeijer.

De SP wil dat het kabinet de gemeenten meer geld geeft zodat er niet bezuinigd hoeft te worden op bijvoorbeeld jeugdzorg. Alle gemeentes hebben nu al grote tekorten op jeugdzorg en dat wordt alleen maar pijnlijker. Je kunt niet KLM redden en de steden, dorpen en wijken aan hun lot overlaten. Bezuinigingen op belangrijke dingen zoals de jeugdzorg raakt gezinnen die het al extra moeilijk hebben door de coronacrisis. De tweedeling aanpakken begint daar. Ook wil de SP dat de huurverhoging van tafel gaat en het minimumloon verhoogd wordt. Lonen omhoog en lasten omlaag daar help je gezinnen in kwetsbare gebieden mee.

Patrick Zoomermeijer: “Wij willen burgemeester Hamming helpen door de inmiddels geblokkeerde verhuizing van hockeyclub De Kraaien van 4,5 miljoen euro te schrappen, voorlopig geen geld te investeren in de A8-A9 (14 miljoen) en geen nieuw Zaans Museum (8 miljoen). Liever zetten wij een sociaal noodfonds op om te investeren in persoonlijke begeleiding naar echte banen, jeugdzorg, armoedebestrijding, sociale werkvoorziening (Werkom), lokale cultuurinstellingen, verenigingen, buurthuizen en niet als laatste de Voedselbank.”

U bent hier