h

Uit de fractie: Maak de Zuiddijk 'great again'

7 juli 2020

Uit de fractie: Maak de Zuiddijk 'great again'

Foto: © Roland van Braam

Tot voor een paar jaar geleden was de Zuiddijk een levendige winkelstraat in Zaandam. Dat is nu heel anders. Kapperszaken en nagelstudio's zijn er oververtegenwoordigd. En de winkels van weleer sluiten winkel na winkel hun deuren. De Zuiddijk is een onveilig gebied geworden. Met het voorstel 'Maak de Zuiddijk Great Again' hoopt de SP de kwalijke ontwikkelingen op de Zuiddijk tot staan te brengen en het leefklimaat er weer prettig te maken.

Tekst: Anna de Groot

Het is een kwestie van verwaarlozing. Omdat er op de Zuiddijk onvoldoende regels zijn kunnen er 'ondernemers' komen die met de dijk geen andere plannen hebben dan eigen gewin en zich van de omgeving niets aantrekken.. Zo wordt er illegaal gewoond, zijn voormalige winkeletalages potdicht gemaakt met altijd gesloten luxaflex, staan er smerige en overvolle vuilcontainers, is de verlichting slecht of kapot. En er zijn veel meer (schimmige) kapperszaken, beautysalons en nagelstudio's dan er in de omgeving nodig zijn. Bovendien hebben die winkels niet veel klanten. Dat geeft te denken. Zijn de activiteiten van deze ondernemers legaal?

Foto: © Roland van Braam

Op de Zuiddijk is het niet leefbaar meer. De bewoners en bonafide ondernemers maken zich zorgen over de veiligheid, vooral nadat snackbar De Schaftpot twee keer in een half jaar tijd werd overvallen. Onder leiding van SP- raadslid Roland van Braam werden de problemen al in november 2019 onder de aandacht van het college van B&W gebracht. Helaas leverde het gesprek met B&W niet veel verbetering op.

Op 2 juli 2020, de laatste gemeenteraadsvergadering voor de vakantie, was de gemeenteraad het wachten op een oplossing voor de Zuiddijk meer dan beu. Onder aanvoering van SP- raadslid Roland van Braam en gesteund door andere raadsfracties werd een voorstel in stemming gebracht. Het doel van het voorstel was om de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) voor de Zuiddijk te veranderen, zodat bestaande en toekomstige bedrijven die zich bezighouden met criminele en anderszins ondermijnende activiteiten van de Zuiddijk geweerd kunnen worden. Dat moet  gelden voor zowel nieuwe als bestaande ondernemingen. Het voorstel werd met een grote meerderheid van stemmen aangenomen.

Foto: © Roland van Braam

De bal ligt nu bij het college van B&W en vooral bij de burgemeester. Er moeten maatregelen genomen worden die de Zuiddijk weer een prettige winkelstraat maken. Dat kan ervoor zorgen dat er weer een legaal en gevarieerd winkelaanbod op de Zuiddijk komt. En ook dat daardoor de omgeving leefbaarder, veiliger en minder grimmig wordt. De SP wacht het ingrijpen van het college af. Niet lijdzaam, maar strijdbaar. Maak de Zuiddijk 'great again'.

U bent hier