h

Uit de fractie: Alsof we het al niet wisten

13 juli 2020

Uit de fractie: Alsof we het al niet wisten

Foto: © Anna de Groot

Gedurende de behandeling van de Voorjaarsnota 2021-2024 deed de Zaanse SP-fractie een aantal voorstellen om geld te verschuiven van niet direct nodig naar buurthuizen, sport, maatschappelijke instellingen en armoedebeleid. Dus van doelen die niet direct prioriteit hebben naar urgente doelen. Per slot van rekening is het (corona)crisis en weet het college van B&W nog steeds niet hoe de financiële problemen van de buurthuizen, sport, maatschappelijke instellingen en de mensen met (zeer) weinig geld opgelost moeten worden.

Tekst: Anna de Groot - steunfractielid SP Zaanstad

Daarom bedacht de SP- fractie deze keer om € 7,- miljoen uit de reserve voor de provinciale snelweg A8-A9 te plukken en die te bestemmen voor een reserve voor de buurthuizen, sport, maatschappelijke instellingen en de mensen die in armoede leven. De meeste gemeenteraadsleden waren het niet met het voorstel van de SP eens. Zodoende staat er nog steeds € 14,- miljoen klaar om ingezet te worden voor een provinciale snelweg.

De Rli (Raad voor de leefomgeving en infrastructuur) adviseerde onlangs de regering om na de coronacrisis aan de slag te gaan met de samenloop van het economisch herstelbeleid en de transitie naar een duurzame samenleving. Dus om de economie een boost te geven met duurzaam beleid. Het advies heet dan ook 'Groen uit te crisis'.
 
De Rli adviseert om voorlopig niet te investeren in de aanleg van nieuwe wegen, onder meer omdat deze minder hard nodig zijn nu meer mensen thuiswerken. "De mobiliteit is teruggevallen naar lagere niveaus in de spits, online werken is in brede delen van de bevolking een geaccepteerde werkvorm geworden en we blijken bereid om onze verplaatsingen te beperken", aldus het advies. Geld dat eigenlijk bestemd was voor deze nieuwe wegen, kan dan voor andere maatregelen gebruikt worden.

Alsof we het al niet wisten ...
En dat is precies het advies dat de SP ook gegeven heeft. Besteed het geld voor de A8-A9, dat al sedert 2009 in de oude sok zit, aan het nu oplossen van andere problemen! Problemen van mensen en belangrijke instellingen in moeilijkheden, wat ons betreft.  
Natuurlijk laten we het er niet bij zitten en zullen we bij een volgende gelegenheid de mensen weer voorop stellen.

U bent hier