h

Uit de fractie: Zaanstad doe effe sociaal

2 juli 2020

Uit de fractie: Zaanstad doe effe sociaal

Foto: © SP

De economisch en sociale gevolgen van de coronacrisis zouden wel eens de grootste crisis in 100 jaar kunnen zijn. Zeker in een sociaal-economisch kwetsbare stad als Zaanstad. De vorige week gepubliceerde tekorten voor dit jaar lopen in de miljoenen, tot misschien wel 10 miljoen. Gelukkig zegt het Collge nu steun toe aan de kleinere Zaanse cultuurinstellingen, na wekenlang aandringen in deze zaal door de SP. Heel goed!

Tekst: Patrick Zoomermeijer - fractievoorzitter SP Zaanstad

Maar helaas, de voedselbank kan nu al de vraag niet meer bijbenen, de aanvragen voor uitkeringen zullen naar verwachting met duizenden toenemen, buurthuizen en het Sportbedrijf staat het water aan de lippen, maatschappelijke voorzieningen staan onder druk. Eigenlijk alles wat behoort tot de basisinfrastructuur van onze stad en de basisvoorzieningen voor onze inwoners. Juist nu!

Tijd voor onorthodoxe maatregelen en het ter discussie stellen van heilige huisjes. Daarom heeft de SP bij deze voorjaarsnota drie voorstellen, die uitgaan van onze basisprincipes waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

Dus zegt de SP met amendement A: stop het overschot van de jaarrekening voor een half miljoen in sport, buurthuizen en maatschappelijke instellingen en doneer 1 ton aan de Voedselbank.

Met amendement B zegt de SP: blaas de verhuizing van hockeyclub De Kraaien af en bespaar € 4,5 miljoen. En met amendement C zeggen we: laat de reservering van 7 miljoen voor de A8-A9 vervallen. Die 4,5 en die 7 miljoen kunnen we nu beter gebruiken. Maak daarvan een (bestemmingsplan)reserve, een sociaal noodfonds om de gevolgen van de coronacrisis (gedeeltelijk) te dekken. En kijk bij het uitgeven van dit bedrag eerst naar sport, buurthuizen, maatschappelijke instellingen en de bestrijding van armoede. 

Al deze voorstellen zijn bekeken door de ambtenaren en de griffie en volkomen mogelijk! Het kán dus. Nu gaat het erom: kiezen we voor de botte bijl en de grote bedrijven en citymarketing, of kiezen we met ons hart, dus sociaal en rechtvaardig? Of zo je wilt: met je gezond verstand, dus voor investeringen die direct de bestedingen stimuleren in plaats van in loze beloftes die goed scoren bij kiezers maar niet kunnen worden waargemaakt? Kies wijs.

U bent hier