h

Het afschaffen van de veevoermaatregel. De gevolgen voor de Zaanse woningbouw.

26 augustus 2020

Het afschaffen van de veevoermaatregel. De gevolgen voor de Zaanse woningbouw.

Foto: © Anna de Groot

De boeren wilden niet dat hun melkkoeien minder eiwitrijk voedsel zouden krijgen. Zij protesteerden heftig en niet altijd op een aanvaardbare manier. Maar zij kregen hun zin. Minister Schouten gooide, na een onderzoek door de Wageningse universiteit, de veevoermaatregel met een grote zwaai in de prullenbak. Het effect van de veevoermaatregel zou nagenoeg nihil zijn. Wat betekent het niet doorgaan van de veevoermaatregel voor Zaanstad? De SP stelde technische vragen en kreeg antwoord.

Tekst en foto: Anna de Groot

De vragen en antwoorden:

Inleiding:
Minister Schouten heeft besloten om de veevoermaatregel voor melkvee niet door te laten gaan. Dat maakte ze woensdag 19 augustus 2020 bekend. Er komt voor melkveehouders dus geen bovengrens voor de hoeveelheid ruw eiwit in diervoer. Zie ook de kamerbrief van 19 augustus (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/08/19/kamerbrief-bijstelling-pakket-aanpak-stikstofproblematiek).

 De technische vragen zijn de volgende, de antwoorden in schuinschrift:

    • Is er voor de woningbouw in Zaanstad gerekend met de afname van stikstofdepositie door middel van de veevoermaatregel? Zo ja, welke 'winst' zou het doorgaan van de veevoermaatregel, al dan niet volgens AERIUS, hebben opgeleverd?
    • Nee. Aan de veevoermaatregel was nog geen stikstofruimte voor woningbouw gekoppeld. Ons was dan ook nog niet bekend hoeveel ruimte deze maatregel had kunnen opleveren.

    • Zo  ja. hoeveel melkveehouderijen hebben wij in Zaanstad en omgeving die door de veevoermaatregel zouden hebben moeten zorgen voor een vermindering van de stikstofdepositie?
    • Niet van toepassing

    • Treft het niet doorgaan van de veevoermaatregel de geplande woningbouw in Zaanstad? Zo ja, welke woningbouwplannen worden hierdoor belemmerd (ik denk bijvoorbeeld aan De Bannehoven, waarvan de raad het bestemmingsplan nog moet vaststellen, maar ook aan reeds vastgestelde bestemmingsplannen)?
    • Nee. Aan de veevoermaatregel was nog geen stikstofruimte voor woningbouw gekoppeld. Er waren ook nog geen woningbouwprojecten op het oog om van deze ruimte gebruik te maken. Reeds vastgestelde plannen konden worden vastgesteld zonder gebruik te maken van deze maatregel. De Bannehoven bijvoorbeeld kan nu worden vastgesteld omdat er intern gesaldeerd mag worden met de oude functie als stadhuis.

    • Minister Schouten stelt in haar kamerbrief dat ze - om toch te voorzien in de benodigde stikstofruimte voor o.m. woningbouw -  nu gebruik gaat maken van het effect van de warme sanering van de varkenshouderij. Die maatregel gaat in 2021 in. Voor zover ik weet zijn er in Zaanstad en omgeving nauwelijks varkenshouderijen. Minister Schouten stelt tevens in de kamerbrief dat er - omdat er weinig varkenshouderijen in de Randstad zijn - sprake zal zijn van een andere regionale verdeling van de woningbouw. In hoeverre gaat dit de woningbouwplannen van Zaanstad treffen?
    • Er is nog geen inzicht in wat de eventuele nieuwe maatregelen gaan opleveren aan stikstofruimte voor de woningbouw. Het klopt dat Zaanstad geen varkenshouderijen heeft. Toch is de verwachting dat de maatregel van sanering varkenshouderij ook hier stikstofruimte gaat opleveren. We moeten afwachten om te weten hoeveel dit daadwerkelijk gaat zijn.

Voor de woningbouwplannen in Zaanstad - het zijn er veel - is dus nooit
rekening gehouden met de invoering van de veevoermaatregel. Er hoeft
vanwege het wegvallen van deze stikstofmaatregel dus geen
woningbouwplan worden afgelast.

Meer weten over stikstof? Stuur Anna een mailtje! annadegroot56@gmail.com

U bent hier