h

Moeten brandnetels en bramen ook de ruimte krijgen?

7 september 2020

Moeten brandnetels en bramen ook de ruimte krijgen?

Foto: © Anna de Groot

Lage kwaliteit van de natuur in een (stads)park. Het lijkt een klein probleem. Maar het is wel een probleem waar meer, zo niet alle, (stads)parken in Zaanstad mee te kampen hebben. De SP stelde (niet geheel) toevallig schriftelijke vragen over de kwaliteit van het Noordsterpark in Wormerveer Noord. Maar de vragen hadden over bijna elk ander Zaans park kunnen gaan.

Tekst: Anna de Groot

Al sedert lange tijd, maar vooral sedert 2019, toen het Programma Aanpak Stikstof (PAS) door de Raad van State in een diepe prullenbak werd gedeponeerd, weten we dat de uitstoot van stikstof grote negatieve gevolgen heeft voor alle natuurgebieden. En alhoewel een park geen natuurgebied is, maar door de (stads)mens wel als zodanig ervaren wordt, moet er ook iets gedaan worden aan de biodiversiteit in de parken. Want parken zijn groen, een recreatiegebied voor de stadsbewoners en hun honden en een stukje open ruimte tussen de flats en rijtjeshuizen.

Het Noordsterpark in Wormerveer Noord lijkt op het eerste gezicht een park waaraan niet veel mis is. Een oase van groen tussen bouwblokken. Natuurlijk ligt er meer afval naast dan in de prullenbakken, maar dat is in alle parken het geval. Verder staan er veel grote bomen, is er veel water en is er zelfs een groot hondenuitlaatgebied mét een hek eromheen. Maar het park ligt tussen twee heel drukke provinciale wegen, de N246 en de N514 en dat heeft, naast de toegepaste grond, zijn weerslag op de vegetatie. Door de stikstof in lucht en bodem is er een overschot aan bemesting en daardoor een eenzijdig plantenleven. Brandnetels, en de laatste tijd ook bramen, voeren de boventoon.

Tja, zegt het college van B&W in de beantwoording van de schriftelijke vragen van de SP: "Aangezien het park geen Natura 2000- gebied is en niet is aangewezen als beschermingsgebied voor stikstofgevoelige soorten, kan niet gesteld worden dat dit (1722 mol/ha, AdG) een te hoge stikstofdepositie zou zijn. Ook een voedselrijk park zoals het Noordsterpark kan een zeer hoge belevingswaarde hebben en een grote mate van natuurlijkheid en biodiversiteit." En: "Het huidige beheer van het Noordsterpark bestaat uit gazon en klepelmaaien. Er wordt niet afgevoerd. Verschralen is hier, gezien de voedselrijkdom, bodemgesteldheid en ligging, niet zinvol."

Een troost is dat geprobeerd wordt met beheermaatregelen de biodiversiteit toe te laten nemen. En dat er een Parkennota in voorbereiding is, die een hulpmiddel zal zijn om de parken beter te beschermen, goed te beheren en op een verantwoorde wijze open te stellen voor recreatie. Voorts wordt er een Meetnet voor planten, bijen een vlinders ingericht. Drie parken zullen worden geselecteerd voor de voorbereiding van dit Meetnet. Het Noordsterpark lijkt de SP een goede kandidaat. 

Bramen zijn - mits goed rijp - een lekkernij voor de plukgrage Zaankanters. Van brandnetels kun je soep koken (handschoenen aan bij het plukken!) en ze zijn een smakelijke maaltijd voor de rupsen van koolwitjes. Is dat nuttig? Jazeker! Maar een park, een stukje stadsnatuur,  moet niet overwoekerd worden door de beide plantensoorten. Brandnetels en bramen krijgen al ruimte genoeg! Dat moeten we beperken. 

.

U bent hier