h

Wat nu weer met Nauerna?

6 september 2020

Wat nu weer met Nauerna?

Foto: © Anna de Groot

Op 3 september 2020 nam de gemeenteraad weer eens een besluit over de stortplaats Nauerna. Het was niet het eerste besluit en het zal ook zeker niet het laatste besluit zijn. Ditmaal ging het om de mogelijkheid om van de vieze borrelende troep af te komen die uit de afvalberg naar boven komt, die ongezond is voor mens en dier en die er de oorzaak van is dat het park, bovenop de stortplaats, nog minstens twee jaar gesloten moet blijven.       

Helaas hebben we binnen onze gemeente een grote en gevaarlijke stortplaats. Die ligt bij het buurtschapje Nauerna. De grootte van de afvalstort overtreft de grootte van het dorpje, zodat het dorpje in de schaduw van de afvalstort ligt. Dat de afvalstort juist daar ligt is omdat de gemeente Zaanstad er in het verleden geld mee kon verdienen. Maar dat is niet de enige oorzaak. In de wereld en in Nederland wordt heel veel afval geproduceerd dat niet als grondstof hergebruikt kan worden Dat maakt de afvalstort tot een noodzakelijk kwaad. We willen immers met z'n allen ook niet dat het afval geëxporteerd wordt naar landen waar men het in de open lucht moet storten.

We vinden de stortplaats dus te verdedigen. Maar we zijn ook van mening dat deze snel gesloten moet worden, zéker na het langdurig stilliggen van het Amsterdamse afvalbedrijf AEB, waardoor veel extra vuil naar Nauerna werd afgevoerd. Gelukkig gaat de stortplaats in april 2022 dicht. Ook mag de stort niet hoger worden dan vooraf afgesproken. Dat zou kunnen betekenen dat vóór 2022  gesloten moet worden. Dat gaan we goed in de gaten houden. 

Op 3 september 2020 moest de gemeenteraad van de Raad van State besluiten over de reparatie van het bestemmingsplan. Vooraf werd heel veel onderzoek gedaan wat het beste is voor de gezondheid van de mensen die in het Park Nauerna willen recreëren. Voor hen zou een bovenafdichting op de hele stort door middel van folie op dit moment het veiligst zijn. Maar Afvalzorg, de exploitant van de stortplaats, wil de bovenafdichting niet. Die is van mening dat een niet-afgedekte stortplaats ook veilig kan zijn. Het meningsverschil tussen Afvalzorg en de GGD Zaanstreek/Waterland staat nu hoog op de gespreksagenda. Er is afgesproken dat het RIVM onderzoek gaat doen.

Voorlopig wordt de stort, ondanks het besluit van de gemeenteraad, niet afgedekt. Want het onderzoek van het RIVM moet eerst duidelijkheid geven of geheel afdekken het meest veilig is óf dat gedeeltelijk niet-afdekken voldoende veiligheid biedt. Tot dan kan niemand in Park Nauerna recreëren en blijft het park dicht. 

Wij hopen dan ook dat het RIVM het oordeel van  de GGD Zaanstreek- Waterland zal volgen. De gemeenteraad van Zaanstad moet vasthouden aan dit reparatiebestemmingsplan. Het volledig afdekken van de stortplaats is veiliger voor mensen en gaat uitstoot van stikstof en andere gassen tegen.

Er zijn nog veel meer problemen rond de stort van Nauerna. Ook is - bij voorbeeld - de onderafdichting slecht en stroomt er viezigheid in de ringsloot. Daar kunnen de gemeenteraadsleden in Zaanstad niet veel aan doen. Maar ze kunnen wél hun fracties in Provinciale Staten aanzetten tot het stellen van vragen, het nemen van initiatieven en actie! 

U bent hier