h

Weer kansen voor lagere snelheid op de N246

6 september 2020

Weer kansen voor lagere snelheid op de N246

Foto: © Anna de Groot

Doordat er veel stikstof op de natuurgebieden rond Zaanstad neerdaalt en omdat er heel veel woningbouwplannen zijn, moeten er maatregelen genomen worden om de stikstofuitstoot sterk te verkleinen. Dat kan op meerdere manieren. Eén van de maatregelen die zal zorgen voor minder stikstof is minder hard rijden met de auto.

Tekst: Anna de Groot

De SP weet al heel lang dat minder hard rijden ervoor zorgt dat er minder stikstof op de natuurgebieden (en de parken, gazonnetjes en tuintjes) neerdaalt. In 2005 dienden we een motie in om de snelheid op de provinciale weg N246 omlaag te brengen, in 2019 deden we dat nog een keer. Beide moties werden aangenomen, maar zowel in 2005 als in 2019 werd de snelheid op de N246 niet verlaagd. In 2020, na vele malen vragen om de motie uit te voeren, deelde de provincie mee dat het mogelijk was om de N246 tussen Westzaan en de A8 een 80 km weg te maken, maar de N246 tussen Wormerveer en de A8 niet. Een snelheidsverlaging op dat stukje weg zou, volgens de provincie, ongeloofwaardig zijn.

Op 4 juni 2020 stelden we maar weer eens actualiteitsvragen aan verkeerswethouder Gerard Slegers. Waarom geen 80 km/u op de N246 tussen Wormerveer en de A8? De antwoorden waren teleurstellend. Een snelheidsverlaging van 100 km/u naar 80 km/u was om verkeerstechnische redenen niet mogelijk en trajectcontrole niet gewenst. En dat terwijl het dringend noodzakelijk is om de grote uitstoot van stikstof een halt toe te roepen.

Maar er gloort licht aan de horizon. Wethouder Wessel Breunesse vraagt zich in een memo aan de gemeenteraad hardop af waarom de gewenste snelheidsverlaging niet zou kunnen. Hij schrijft: "Daarnaast verzoeken we om een heroverweging voor de N246, voor het gedeelte tussen de A8 en Wormerveer. Het onderzoek (van de provincie, AdG) stelt dat een snelheidsverlaging daar niet 'geloofwaardig' kan worden doorgevoerd. Een snelheidsverlaging op dit weggedeelte lijkt wel substantieel bij te dragen aan een verkleining van de stikstofdepositie. We vragen daarom om dit weggedeelte nogmaals te overwegen en te bezien welke maatregelen nodig zijn om hier wel geloofwaardig een snelheidsverlaging te realiseren."

Trajectcontrole lijkt ons een goed idee. De camera's en het bijbehorende computersysteem zullen door de bijbehorende boetes snel terugverdiend worden.

U bent hier