h

Kandidaten voor het afdelingsbestuur gezocht!

28 september 2021

Kandidaten voor het afdelingsbestuur gezocht!

Foto: SP / Anna de Groot

Op woensdagavond 20 oktober organiseert de SP Zaanstreek de Algemene Ledenvergadering (ALV) waar ook het nieuwe afdelingsbestuur wordt gekozen. Meld je aan voor 14 oktober 2021, stuur een mail naar zaanstreek@sp.nl met als onderwerp 'Kandidaat Bestuurslid'. Geef de jouw voorkeur aan voor een functie en vertel waarom je interesse hebt. Bellen en mailen naar Anna of Nora mag ook!

Wij zijn op zoek naar kandidaten die hun kennis en ervaring willen inzetten voor de SP Zaanstreek. De kandidaten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • lid zijn van de SP
  • het met de beginselen van de SP eens zijn
  • kennis en ervaring willen inzetten
  • in een leuke groep willen zitten
  • bereid zijn om SP- cursussen te volgen

De voorzitter en de organisatiesecretaris van de afdeling worden in functie gekozen door de ledenvergadering, de rest van de bestuursleden niet. Leden die zich kandidaat stellen als bestuurslid worden gevraagd aan te geven voor welke functie in het nieuwe afdelingsbestuur (zie hieronder) zij belangstelling hebben.

Voorzitter
De afdelingsvoorzitter is eerstverantwoordelijk voor het bewaken van de grote lijnen binnen de afdeling (inclusief de fractie in Zaanstad) en de doelen en strategie van de SP in de Zaanstreek. De voorzitter is aanspreekpunt vanuit de landelijke partij en voor externe organisaties, en is regelmatig aanwezig bij het wekelijkse fractie-overleg. De voorzitter neemt deel aan acties en activiteiten van de afdeling, maar is niet primair verantwoordelijk voor de organisatie daarvan.

Organisatiesecretaris en actiecoördinator
De organisatiesecretaris is verantwoordelijk voor het opzetten en aanvoeren van een  actieteam van mensen die structureel willen bijdragen aan het organiseren van  activiteiten. De organisatiesecretaris is eindverantwoordelijk voor de organisatie van acties, maar wijst voor individuele acties en activiteiten ook andere verantwoordelijken aan en begeleidt hen.

Penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van de afdeling en van fractie- en andere stichtingen. De penningmeester bewaakt het budget van de afdeling, zorgt voor voldoende middelen voor verkiezingscampagnes, en zoekt naar nieuwe manieren om meer donaties en middelen voor de afdeling te organiseren.

Scholing en ledenbinding
Dit bestuurslid zorgt ervoor dat in de afdeling scholing georganiseerd wordt op ieder gewenst niveau, van basis- tot kaderscholingen zodat elk lid zich verder kan ontwikkelen. Daarnaast is dit bestuurslid verantwoordelijk voor de organisatie van discussiebijeenkomsten met leden en niet-leden en voor het organiseren van informele activiteiten met als doel de leden zich thuis te laten voelen in de afdeling en meer vrijwilligers te werven.

Publiciteit en communicatie
Dit bestuurslid is verantwoordelijk voor alle media-uitingen van de SP Zaanstreek, de website, social media, nieuwsbrieven, persberichten en actieflyers. Dit bestuurslid  zorgt ervoor dat onze communicatiekanalen een goed beeld geven van de activiteiten van de afdeling, dat onze leden en sympathisanten zo veel mogelijk op de hoogte blijven van zaken die hen aangaan en dat onze uitingen naar buiten professionaliteit uitstralen.

Jongeren
Dit bestuurslid is het eerste aanspreekpunt voor de jongeren binnen de SP Zaanstreek. Het bestuurslid betrekt de jongeren bij de afdeling, organiseert activiteiten en acties en zorgt dat er steeds meer jongeren willen meedoen.

Algemeen bestuurslid
Het bestuur kan één of meer algemeen bestuursleden tellen die niet eerstverantwoordelijk zijn voor een specifiek onderdeel van het afdelingswerk, maar gezien hun ervaring in de partij kunnen helpen met het bewaken en verder ontwikkelen van de politieke strategie en de tactiek van de afdeling.  

Fractievoorzitter
De fractievoorzitter geeft leiding aan de gemeenteraadsfractie van de SP. De fractievoorzitter maakt deel uit van het afdelingsbestuur om de lijn met de raadsfractie kort te houden, en te zorgen dat de prioriteiten en inhoudelijke lijn van afdeling en fractie in overeenstemming zijn.

Interesse?
Bel of mail naar:
Anna de Groot, annadegroot56@gmail.com, 06-17686276
Nora Swagerman, n.swagerman@planet.nl, 075-6218700

U bent hier