h

Laatste cursusdag aankomende Gemeenteraadsleden

20 december 2021

Laatste cursusdag aankomende Gemeenteraadsleden

Foto: SP / Aroena van Norren

Zaterdag 18 december hadden we de laatste cursusdag voor aankomend raadsleden.
De locatie was weer het rustieke Scheltema te Leiden. Na een kopje warme thee en koffie en nadat iedereen was binnen gestroomd, startten we met de inleiding en instructies van de oefengemeenteraad. We waren ingedeeld in groepjes en hadden tijdens zoom-sessies de casussen al besproken. Iedereen had een eigen casus.

Daarna gingen we naar de lobby om te bespreken hoe we de raad ingingen en wat er nog toegevoegd of verbeterd kon worden aan de argumenten.
Na een pauze om bij te tanken staken we van wal in de "raad".
De cursusleidster, Lieke, speelde de burgemeester en ene Harry van der Nat en Meta Hekking speelden de wethouders.

Onderwerpen waren : het initiatiefvoorstel woningnood - automatisering raadsleden - investering paperfresh - ingekomen stuk verkeer juinen - beleidsnota juinen veilig.

We hadden vier groepen en elk groepslid had haar/zijn eigen casus.
Het werd een pittig debat waarin raadsleden die niet een punt van orde opbrachten maar gewoon riepen, aangesproken werden door de burgemeester. Een van de wethouders las een boekje, waar geen enkel raadslid wat over zei.
En uiteindelijk werd een typisch SP-motie aangenomen om niet te investeren in een bedrijf waar de directeur het geld in zijn zakken stopte. (Echter, ik vond een wet waarbij dat ook geregeld kan worden, mits er wel geld in werd geïnvesteerd). En blijkbaar mag je een wethouder ook aanspreken als die zegt: "We gaan er niet over".

Alle deelnemers hebben hun punten weten te verdedigen en de cursus liep af. Helaas ging toen ook weer de lockdown in. Persoonlijk vond ik dit niet de leukste cursusdag, omdat ik vind dat de vorm (de manier van communiceren in de raad) teveel centraal staat in plaats van het onderwerp. Maar het is wel jammer dat de cursus is afgelopen, omdat ik er dingen van heb geleerd, zoals bijv. materialisme in filosofische zin.

 

U bent hier