h

Stop de armoede!

26 september 2022

Stop de armoede!

Foto: SP / SP Stedebroec

Op 15 oktober 2022, vanaf 15.00 uur is ook de SP aanwezig op de Gedempte Gracht in Zaandam. In het kader van Wereldarmoededag organiseren FNV en DIDF een manifestatie.

Op deze dag spreken vertegenwoordigers van DIDF en de FNV over de problematiek van de snel toenemende armoede en de groeiende kloof tussen arm en rijk in ons zeer rijke land. Helaas is de rijkdom niet erg eerlijk verdeeld, getuige de toenemende financiële kloof tussen gewone mensen en de kleine groep zeer rijken. De regering neemt enige maatregelen, maar die zijn niet structureel van aard, ze zijn aan de late kant en ze zijn niet voldoende om armoede te voorkomen en te verminderen.

Uiteraard heeft het groeiende gebrek aan geld van de inwoners ook grote gevolgen voor Zaanstad. De gemeente Zaanstad moet actie ondernemen. De gemeente Zaanstad moet nog meer dan nu arme inwoners helpen om het hoofd boven water te houden.

Ook de SP in Zaanstad zal op deze manifestatie spreken. Wij roepen daarom de SP leden en SP sympathisanten op om op zaterdag 15 oktober naar de Gedempte Gracht in Zaandam te komen. Samen met FNV en DIDF zullen wij een vuist maken tegen de armoede.

Kom ook!

Reactie toevoegen

U bent hier