h

Armoede moet gestopt worden!

15 oktober 2022

Armoede moet gestopt worden!

Foto: SP Zaanstreek / Anna de Groot

DIDF en FNV organiseerden op 15 oktober 2022 een manifestatie ter gelegenheid van Wereldarmoededag. De SP Zaanstreek was ook aanwezig op de Gedempte Gracht in Zaandam. We deelden de folders 'Kosten omlaag' uit. Onze Erik Pool hield een toespraak.  

Toespraak Erik 15 oktober 2022

Inwoners van Zaanstad, kameraden!

FNV en DIDF hebben ons gevraagd ook te komen spreken op hun manifestatie ter gelegenheid van Wereldarmoededag. Dat doen we! Want ook de SP is tegen armoede!

We weten dat heel veel inwoners van Zaanstad arm zijn. En we weten ook dat nog veel meer inwoners van Zaanstad arm zullen worden, of ze nu heel hard kunnen werken of niet! Ondertussen worden de huren verhoogd, stijgt de energierekening naar grote hoogte, wordt voedsel onbetaalbaar en hebben voedselbanken voedsel tekort om alle hongerige monden te voeden.

Kinderen komen zonder ontbijt met honger naar school. Kinderen hebben te weinig warme kleding. Kinderen moeten thuis huiswerk maken in onverwarmde ruimtes. Kinderen krijgen geen computer voor schoolwerk.

En dat in een samenleving waarin de rijken alleen maar rijker worden, de energiemaatschappijen en aandeelhouders torenhoge winsten maken en de kloof tussen rijk en arm steeds groter wordt.

Samen met FNV en DIDF wil de SP daar iets aan doen. En natuurlijk gaat ook de SP voor een minimumuurloon van tenminste 14 euro. Uitkeringen moeten daaraan gekoppeld blijven, zodat ook die meer omhoog gaan. Maar eigenlijk zou het minimumuurloon nog méér omhoog moeten. Want de inflatie is inmiddels zo hoog dat een minumumuurloon van 14 euro eigenlijk te weinig is. De SP wil inmiddels een minimumloon van 15 euro per uur. En betere pensioenen. Want ook de ouderen mogen niet in de kou komen te staan. Hoe denkt de FNV daarover?

De SP heeft nog veel meer goede ideeën om het leven in Nederland betaalbaar te houden en uit de armoede te komen. Dat zijn:

  1. Betaalbare boodschappen
  2. Een lagere energierekening
  3. Kosten voor tanken omlaag en een goedkoper OV
  4. Bevriezen van de huur
  5. Afschaffen eigen risico (voor de zorgverzekering)

We betalen dit door de grote bedrijfswinsten meer te belasten. Grote bedrijven maken historische winsten, aandeelhouders worden slapend rijk en profiteren van de hoge prijzen. Ook de superrijken en grote vermogens moeten een eerlijk deel aan belasting betalen.

We delen flyers uit. En we verzamelen handtekeningen. Want we gaan alvast iets doen! Nationaliseer onze energie en verlaag de rekening!

Er staan een paar SP'ers in het publiek om flyers uit te delen en handtekeningen op te halen. Zo maakt de SP alvast een begin om de armoede te stoppen! En natuurlijk door ons werk in de gemeenteraad.

 

 

          

Reactie toevoegen

U bent hier