h

Energie veel te duur! Wat doen we eraan?

23 oktober 2022

Energie veel te duur! Wat doen we eraan?

Foto: SP / Erik Pool

Op zondag 23 oktober 2022 was de SP weer aanwezig voor een debat. DIDF en FNV organiseerden het, de leden van vijf partijen (SP, ROSA, PvdD, GroenLinks en PvdA) gingen met elkaar en met het publiek in debat. De discussie werd geleid door Zeki Arslan.

Het onderwerp van het debat was 'energie, armoede en wonen'. De SP is pas geleden een grote landelijke actie op dit onderwerp begonnen. Natuurlijk! De hoge energierekening brengt mensen tot wanhoop en in de armoede. Heel veel mensen zien hun energierekening niet met tientjes, maar met honderden euro's omhoog gaan, terwijl ze zelf niet de mogelijkheid hebben om maatregelen te treffen voor en lagere rekening. Behalve niet meer koken, verwarmen en douchen dan ......

En daarnaast is er dan ook nog de hoge inflatie, waardoor het voedsel onbetaalbaar wordt. In Zaanstad worden steeds meer mensen arm en de kloof tussen mensen die alles hebben en niets hebben wordt steeds groter.

Landelijk (en voor zover mogelijk ook lokaal) zet de SP zich in voor:

 1. Betaalbare boodschappen
 2. Een lagere energierekening
 3. Kosten voor tanken omlaag en een goedkoper OV
 4. Bevriezen van de huur
 5. Afschaffen eigen risico (van de zorgverzekering)

Voor Zaanstad gaat de SP de volgende maatregelen bevechten:

 1. De voedselbank moet zo nodig van de gemeente geld krijgen
 2. Iedereen die via via voor de gemeente werkt moet een minimumuurloon van € 14,- krijgen
 3. In de nieuwe woonwijk Eilanden van Hain in Krommenie moet 30% sociale huurwoningen komen
 4. Zaanstad moet zich gaan inzetten om 40% van het totaal aan woningen sociaal te krijgen
 5. Iedereen met een minimuminkomen mag in Zaanstad gratis reizen met de bus, gekoppeld aan de stadspas
 6. Alle schepen die in Zaanstad willen liggen moeten walstroom kunnen tappen
 7. Houtstook is populair vanwege de energiearmoede, bezorg anderen geen overlast en ziekte
 8. Geef geen geld uit aan verkeerswegen die de natuur aantasten, maar besteed dit geld op een andere manier (bijvoorbeeld armoedebestrijding)

Ondanks dat er vijf partijen aan de linkerkant van het politieke spectrum aanwezig waren, verschilden zo af en toe de meningen hevig. Een niet nader te noemen partij vindt (nog steeds) dat de overheid caritas (liefdadigheid) moet geven aan arme mensen. De SP pleit ervoor dat alle inwoners van Zaanstad gewoon recht gedaan wordt. De SP pleit voor rechtvaardigheid. Ook als het om energierechtvaardigheid gaat!

Reactie toevoegen

U bent hier