h

Gratis de bus in?

9 november 2022

Gratis de bus in?

Foto: Gemeente Zaanstad / Gemeente Zaanstad

Op 8 november 2022 werd er gestemd over alle moties en amendementen die door raadsleden werden ingediend om het geld van Zaanstad in de gewenste richting te sturen. Natuurlijk gaat het bij verschillende gemeenteraadsfracties om verschillende wensen. Dat maakt dat er doorgaans, bij de begrotingsbehandeling, niet veel aan de koers van de gemeente verandert. Maar jullie SP doet oprechte pogingen om wél een grote koerswijziging voor elkaar te krijgen.

Ëén van onze moties stuurde erop aan om de Zaankanters met een minimuminkomen gratis gebruik te laten maken van de bus. Want - zo is de gedachte - het vervoer is te duur, er komen steeds minder gratis parkeerplaatsen, maar het leven moet doorgaan. Gratis openbaar vervoer maakt dat mensen elkaar gemakkelijker kunnen opzoeken en helpt bovendien de portemonnee een beetje te sparen. Maar ja, kán dit idee wel? Zaanstad heeft altijd veel wensen (die niet allemaal even slim zijn, trouwens) en altijd een nijpend geldgebrek. Dus laten we eerst eens even onderzoeken óf en hoe we de onze mensen aan gratis busvervoer kunnen helpen.

PvdA en GroenLinks vonden het ook een goed idee om voor de armste mensen gratis busvervoer te organiseren. De wethouder zegde toe dat het onderzoek er komt. Zodoende hoefden wij de motie niet in stemming te brengen, want beloofd is beloofd. Natuurlijk gaan we goed in de gaten houden dat de toezegging wordt nagekomen. Dat spreekt vanzelf. 

Wat verder? De amendementen (wijzigingsvoorstellen) over het schrappen van de investeringen voor de A8-A9 en de Guisweg werden verworpen. Maar steeds meer raadsleden zijn het met de SP eens, dus dat belooft iets voor de toekomst. De motie die koerst op overal 50 km/u op de N203 trokken we in. Samen met ROSA en PvdA komen we de volgende raadsvergadering met een nieuw, bijna gelijk, voorstel. We trokken, na een ingewikkelde uitleg over tenders en aanbestedingen, ook de motie die beoogde 30% sociale huurwoningen in de geplande nieuwbouwwijk Eilanden van Hain te krijgen in. De motie die meer geld voor de voedselbank wilde regelen trokken we, na een toezegging van de wethouder, ook in. En verder hadden we nog een motie om in Zaanstad naar 40% sociale huurwoningen te gaan, maar deze motie werd weggestemd.

De SP zit niet stil in de gemeenteraad! 

Reactie toevoegen

U bent hier