h

Iedereen anders, iedereen gelijk

27 december 2022

Iedereen anders, iedereen gelijk

Foto: kivilcim özmen / kivilcim özmen

Op Kerstavond 24 december werd in Zaanstad onder het motto “Iedereen anders, Iedereen gelijk” de traditionele fakkeloptocht gelopen tegen racisme en vreemdelingenhaat.

Na twee jaar digitaal protest konden, mochten en moesten wij weer in actie komen. We leven in een wereld die verscheurd wordt door oorlogen en conflicten. Miljoenen mensen zijn op de vlucht. En ook in Nederland en zelfs in Zaanstad is er nog discriminatie en uitsluiting.

We gaan volgend jaar de afschaffing van de slavernij vieren, maar
hoeveel mensen zijn nog onvrij vanwege hun kleur, geaardheid, geloof?
Hoeveel mensen worden er nog steeds buitengesloten en uitgesloten?
Wij leven in een land waar artikel 1 van de Grondwet zegt dat iedereen
er mag zijn. Dat iedereen gelijke rechten heeft. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet in de praktijk. Er is racisme, er is discriminatie, mensen worden buitengesloten.

Wij zullen met elkaar pal moeten staan voor onze Grondwet, te beginnen met artikel 1., dat luidt: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Daarom werd al meer dan 30 keer deze fakkeloptocht gelopen. Traditioneel op kerstavond. Anna de Groot liep namens de SP al meer dan 20 keer mee.

Fakkeloptocht gemist? Op kerstavond 24 december 2023 is er vast weer een kans! Schrijf het maar alvast in je agenda.   

Reactie toevoegen

U bent hier