h

Vergeet de toeslagenouders niet!

24 december 2022

Vergeet de toeslagenouders niet!

Foto: SP Zaanstreek / Rebecca Gichuki

Een spontane actie bij vier belastingkantoren. De toeslagenouders protesteerden tegen de uitermate trage afhandeling van de toeslagenaffaire. Onze Rebecca Gichuki, zelf ook het slachtoffer van de toeslagenaffaire, protesteerde bij het belastingkantoor in Amsterdam.

Voor heel veel ouders die slachtoffer werden van het toeslagenschandaal is de kwestie nog lang niet afgewikkeld. Zij zitten nog steeds te wachten op een schadevergoeding die recht doet aan de schade die zij leden en het onrecht dat hen is aangedaan door de Nederlandse regering, via de belastingdienst. 

Het duurt te lang en het is niet voldoende. Dat was de boodschap die de demonstranten aan de belastingdienst wilden laten horen. Er zijn ouders die ziek geworden zijn van de jarenlange onzekerheid, de financiële druk, de armoede, En van sommige ouders zijn zelfs de kinderen uit huis geplaatst.

In een reactie naar RTV Utrecht laat Aukje de Vries, staatssecretaris Toeslagen en Douane weten: "Ik begrijp heel goed dat ouders gefrustreerd zijn omdat ze lang moeten wachten. Ik spreek vaak met ouders. Zij hebben veel ellende meegemaakt en willen het allemaal achter zich laten, zo snel mogelijk. Daar werken wij iedere dag hard aan. Helaas is er géén eenvoudige oplossing die het herstel voor ouders sneller en beter maakt. Het blijft complex vanwege de grote omvang van de groep gedupeerde ouders. En ze hebben ook niet allemaal dezelfde problemen.

Er gebeurt ook veel om gedupeerde ouders te helpen. Mensen die zich aanmelden krijgen snel een eerste beoordeling (dan horen ze of ze gedupeerde zijn). Dat doen we binnen zes maanden maar vaak ook sneller. Gedupeerde ouders krijgen 30.000 euro en wij helpen hen met het aanpakken van schulden. De publieke schulden worden kwijtgescholden en bij mensen met private schulden pakken we de betalingsachterstanden aan. Als iemand ondanks de ondersteuning acuut in de problemen komt helpen we direct, bijvoorbeeld om uitzetting te voorkomen. Ook kunnen gedupeerde ouders terecht bij de gemeente voor ondersteuning. Sommige ouders hebben de 30.000 euro gebruikt voor het aflossen van schulden terwijl dat niet de bedoeling was. Ook hiervoor hebben de ouders inmiddels een oplossing aangereikt gekregen.  

Voor de kinderen van gedupeerde ouders is er sinds
november de kindregeling. Daarvoor krijgen zij een steuntje in de rug.
Ik denk dat dit een belangrijke stap is. Het is ook een stap waarvan
ouders hebben aangegeven dat ze deze belangrijk vinden. Er moet nog veel gebeuren, maar er worden ook belangrijke stappen gezet."

Inmiddels zijn er zoveel andere problemen in de samenleving ontstaan dat het wel lijkt of de toeslagenaffaire een beetje vergeten is. Wij mogen dit onrecht echter nooit vergeten. In de eerste plaats omdat er veel slachtoffers zijn die nog steeds niet volledig gecompenseerd zijn, in de tweede plaats omdat wij moeten blijven leren van de zaken die totaal fout waren.

Reactie toevoegen

U bent hier