h

Verkiezingen, ook in Oostzaan

24 februari 2023

Verkiezingen, ook in Oostzaan

Foto: Kees-Jan Kindt / Kees-Jan Kindt PvdA Zaanstreek

De verkiezingen voor Provinciale Staten worden vaak 'niet sexy' genoemd. De inwoners van de provincies kennen hun kandidaten niet en weten daarom niet wat en waarom ze moeten stemmen. Als SP doen wij er veel aan om onze kandidaten bekendheid te geven en in het zonnetje te zetten, maar of dit helpt .............

Er zijn initiatieven om de bekendheid van partijen en kandidaten een boost te geven. Zo organiseerde de SP West-Friesland een politiek café waar SP- kandidaat Jacob Kes in gesprek, of zo je wilt in woordenstrijd, met VVD- kandidaat Bas de Wit ging. De SP Zaanstreek organiseert op 4 maart een wandel- en vaartocht langs de oude Zaanse industrie en in de Kalverpolder. Om te laten zien wat 300 jaar uitstoot van de industrie doet met de natuur. En om te laten zien dat de SP er nog steeds voor zorgt dat de industrie snel schoner en duurzamer wordt.

Foto: Kees-Jan Kindt / Kees-Jan Kindt PvdA Zaanstreek

Ook bij de andere partijen in Noord-Holland vindt men dat de verkiezingen voor Provinciale Staten best wat meer bekendheid moeten krijgen. De PvdA Oostzaan organiseerde daarom, op 22 februari, een debat in de raadszaal van Oostzaan. PvdA- kandidaat Jeroen Olthof, PvdD- kandidaat Jaap Hollebeek en SP- kandidaat Anna de Groot gingen met elkaar het gesprek, of de woordenstrijd, aan. Onderwerp van gesprek waren de echt (Oost)Zaanse dillema's waar de provincie invloed op heeft. De woningnood, die er zélfs in Oostzaan is, en de toekomst van de boeren in Natura 2000- gebied het Oostzanerveld.

Foto: Kees-Jan Kindt / Kees-Jan Kindt PvdA Zaanstreek

Een bijzondere deelnemer aan het debat was poes Bella, die blijkbaar altijd meevergadert met de Oostzaanse gemeenteraad.

Foto: Jaap Hollebeek / Jaap Hollebeek/ PvdD

Net als in heel veel andere gemeenten in Noord-Holland wordt de provincie vaak als boeman aangewezen als woningbouwplannen in de natuur niet kunnen doorgaan. In Nederland moet de schaarse ruimte zorgvuldig verdeeld worden. Er moet ruimte worden gevonden voor woningbouw én er moet ruimte worden gevonden voor de natuur. En het was nu juist de provincie Noord-Holland die Oostzaan ruimte gaf voor twee woningbouwprojecten, die eigenlijk niet konden. De provincie gaf toestemming voor het bouwen in Beschermd Provinciaal Landschap (BPL) op het Cor Voetterrein (daar werden - helaas - alleen heel dure woningen gebouwd|) en voor het project Manhoef, 16 appartementen sociale huur in de Kerkbuurt. De provincie is dus bepaald niet de boeman die de woningbouw in Oostzaan dwarszit. Een compliment mag gegeven worden aan de Oostzaanse coalitie. In het coalitieakkoord gaat Oostzaan voor 40% sociale huur! Daar kunnen heel veel Noord-Hollandse gemeentebesturen een puntje aan zuigen.

In het Oostzanerveld hebben de boeren grote zorgen of zij er wel kunnen blijven. Er grazen maar weinig koeien (melkvee) in het Oostzanerveld. Zo'n 40 stuks. Daarnaast lopen er ook vleeskoeien, schapen en geiten in het gebied. De dieren zorgen ervoor dat het Oostzanerveld onderhouden wordt. En de boeren die er samen met de dieren voor zorgen dat het onderhoud van het Oostzanerveld zo goed mogelijk wordt gedaan, bedrijven extensieve en natuurinclusieve landbouw. Moet boer Koeman een groot gedeelte van zijn bijzondere Witrikkoeien wegdoen omdat ze teveel stikstof uitstoten? Dat lijkt ons niet. De provincie doorloopt - samen met de inwoners - een zorgvuldig gebiedsproces. Zwaarwegend daarbij lijkt ons het belangrijke onderhoud van het Oostzanerveld. Een mooie manier om de stikstofuitstoot op het Oostzanerveld te beperken is een snelheidsbeperking naar 80 km/u op de A8 en A7, een - op zijn breedst - snelweg van zo'n 9 rijstroken, die direct naast het Oostzanerveld ligt. Ook moet de Zaanse industrie véél minder ammoniak en stikstofdepositie gaan uitstoten. Daar wordt aan gewerkt, zéker ook door de SP.

Foto: Eelco Taams / Eelco Taams/ PvdA Zaanstreek

Het debat verliep best wel gemoedelijk. Echt grote verschillen waren er niet. De kandidaat van de Partij voor de Dieren was zeer verbaasd over het feit dat de Klimaatcoalitie de SP de hoogste score gaf als het gaat om de beperking van de opwarming van het klimaat. Hij had gedacht dat zoiets alleen voorbehouden was aan de Partij voor de Dieren. Dat is dus niet waar. De PvdA en de Partij voor de Dieren zijn eerder geneigd te bouwen in het groen dan de SP. De SP verbindt hieraan strikte voorwaarden. Immers, om te kunnen blijven leven moeten we de natuur respecteren.

Dus! Als je kiest voor wonen, natuur én gezondheid, stem dan SP!

Reactie toevoegen

U bent hier