h

Raden in Verzet. Lekker belangrijk?

21 juni 2023

Raden in Verzet. Lekker belangrijk?

Foto: Mariska Schuttevaer / ROSA/ Mariska Schuttevaer

Op 20 juni 2023 was de laatste etappe van de Voorjaarsnota 2024-2027 in de gemeenteraad van Zaanstad. Er werd gedebatteerd over moties en amendementen. Eén motie van de SP, over het aansluiten bij Raden in Verzet, werd unaniem aangenomen.

Lekker belangrijk? Aansluiten bij Raden in Verzet? Hoezo en waarom?

De gemeenten hebben een groot financieel probleem. Natuurlijk ook Zaanstad. Zo'n twee jaar geleden werd door raadsleden in Zoetermeer een actiecomité opgericht om eens flink bij de Rijksoverheid te gaan protesteren tegen de financiële problemen. Een paar weken geleden riep het actiecomité Raden in Verzet gemeenteraadsleden op om ook in verzet te komen en aan te sluiten.

Het grootste knelpunt in de huidige raadsperiode is het zogeheten
financiële ravijn in 2026: gemeenteraden kunnen geen sluitende
meerjarenbegroting maken omdat er voor alle gemeenteraden in het land drie miljard euro ontbreekt. De rijksoverheid geeft vooralsnog niet thuis en laat de gemeenten met de problemen zitten. Dat kunnen we als gemeenteraden er niet bij laten zitten. Ook in Zaanstad niet. De gemeenteraad nam unaniem de motie van de SP aan, zodat de gemeenteraad vanaf nu ook in verzet gaat. Want het is voor de inwoners van Zaanstad heel erg belangrijk dat de rijksoverheid over de brug komt. We willen immers alle voorzieningen, vooral de sociale voorzieningen behouden. Want die zijn nodig om inwoners, die door de prijsstijgingen en de gasrekening het toch al moeilijk hebben, te geven waar zij recht op hebben. 

Natuurlijk had de SP ook nog een aantal voorstellen die ervoor moesten zorgen dat de luchtkwaliteit, de natuur en het landschap gespaard blijven en bovendien een besparing realiseren die de inwoners van Zaanstad niet raakt. Wij hadden voorstellen om te stoppen met de 24- uurs openstelling van busbrug De Binding (zal hoogstwaarschijnlijk toch niet lukken en kost alleen maar steeds meer geld), de ondertunneling van de spoorwegovergang Guisweg (lost weinig problemen op en veroorzaakt veel andere problemen, vooral op het gebied van verkeer en natuur) en om te stoppen met het geldpotje voor de A8-A9 (die zal, nu die meer dan een miljard zal gaan kosten en geen toestemming krijgt van de werelderfgoedorganisatie Unesco tóch niet doorgaan). Helaas vonden wij alleen de Partij voor de Dieren aan onze zijde. Wij wachten de ontwikkelingen af.

Met steun van de SP komt er een onderzoek naar het slavernijverleden van Zaanstad, gaat het college ook op zoek naar geschikte banen voor mensen die willen werken maar moeilijk aan werk kunnen komen, worden jonge bomen voortaan gered en herplant, komt er een uitleg over de februaristaking en de beeldengroep bij het Zaantheater voor toeristen, wordt er alsnog € 16.000,- als verlate noodhulp aan de Molukken geschonken, krijgen veteranen een perkje met anjers en gaat het college een poging doen om asielzoekers eerder aan werk te helpen. Ën de groenadoptie wordt beter geregeld.

Het waren weer vier veelbewogen avonden in de gemeenteraad van Zaanstad......... 

   .  

Reactie toevoegen

U bent hier