h

Olam (Ofi) veel schoner!

27 juli 2023

Olam (Ofi) veel schoner!

Foto: SP Zaanstreek / SP Zaanstreek/Anna de Groot

Vanaf 2019 zijn de SP Zaanstreek en de SP in Provinciale Staten bezig geweest om de cacaofabriek van Olam (Ofi) in Koog aan de Zaan heel veel schoner te krijgen. We stelden vele tientallen mondelinge en schriftelijke vragen in de gemeenteraad van Zaanstad en Provinciale Staten van Noord-Holland, spraken met omwonenden, natuurorganisaties en Olam zelf. We bezochten met bramen en brandnetels overdekte natuurgebieden, schreven open brieven en kwamen veelvuldig in de media. Én we zaten, bij de bestuursrechter in Haarlem, lange rechtszaken uit.

Uiteindelijk is het dan zover. Op 7 juli 2023 sloten MOB (de milieu-organisatie met voorman Johan Vollenbroek), de OD NZKG (Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied) en Olam (Ofi) een 'ammoniakakkoord'.

Daarin is vastgelegd dat Ofi uíterlijk 1 oktober 2024 voldoet aan de
toekomstige landelijke emissienorm (ipv januari 2028) voor ammoniak van 5
mg/ Nm3* in plaats van 30 mg/ Nm3 voor vier van de vijf meetpunten. Voor het vijfde meetpunt, heeft ofi voldoende tijd voor onderzoek, vergunningen, aanbesteding, realisatie en inregeling om uiterlijk 1 januari 2028 te voldoen aan de toekomstige emissienorm. Ook werden er afspraken gemaakt hoe, wanneer en door wie de uitstoot van ammoniak gemeten wordt. De OD NZKG legt het saneringspad en het meetregime deze zomer via een zogeheten maatwerkbesluit vast. De afspraken met ofi worden hiermee ook juridisch bindend.

Door het verlagen van de emissies van ammoniak, gaat ook de jaarvracht
ammoniak fors omlaag. Deze gaat omlaag van ruim 260 ton ammoniak in 2020 naar circa 12 ton per oktober 2024 en ruim 4 ton per 1 januari 2028.
Hiermee verdwijnt ofi uit de top 100 van ammoniakuitstoters. De partijen benadrukken dat het hier om een maximaal toegestane emissie van ammoniak gaat. De werkelijke emissies zijn in de praktijk nagenoeg altijd lager dan wat maximaal is toegestaan, waarmee de milieuwinst feitelijk nog groter is. Hiermee is Ofi  in de nabije toekomst ook geen nationale piekbelaster van stikstof meer.

Foto: SP Zaanstreek / SP Zaanstreek/Jan Kersten

Wat betekent het voor de Zaanstreek? Het betekent dat Ofi (Olam) zeer binnenkort niet meer voorkomt in het lijstje van de grote industriële bedrijven die stikstof uitstoten. En dat betekent weer dat Ofi (Olam) zóveel schoner is geworden dat deze fabriek geen hinderpaal meer is voor - bijvoorbeeld - de woningbouw. Én dat Ofi (Olam) vanaf nu de natuur in de Zaanstreek niet meer belast met grote hoeveelheden van de stikstofsoort ammoniak.

Gaat de natuur er binnenkort op vooruit? Nou, dat nu ook weer niet. De jarenlange stikstofuitstoot heeft zich opgehoopt in bodem en water. Dus de planten worden nog steeds veel te veel bemest. En dat zorgt er weer voor dat - bijvoorbeeld - brandnetels en bramen andere planten verdringen. De biodiversiteit is nog steeds niet gered. Maar het wordt er, dankzij Olam (Ofi) niet erger op. 

Mede door de aanhoudende druk van SP zijn ditmaal hoopgevende resultaten geboekt. Daar zijn we trots op. Maar er is nog genoeg te doen!    

 

U bent hier