h

We moeten de veenweidegebieden beschermen

23 juli 2023

We moeten de veenweidegebieden beschermen

Foto: SP Zaanstreek / SP Zaanstreek/Anna de Groot

De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 30 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Elke gemeente en deelregio brengt kwaliteiten in die het totaal versterken. De kracht van de MRA is de diversiteit, zowel economisch als stedelijk en landschappelijk. De MRA is een lobby-organisatie, dus niet democratisch. Sedert een jaar of wat hebben de volksvertegenwoordigers uit gemeenten en provincies er wél wat over te zeggen.

De MRA is opgedeeld in regio's. De gemeente Zaanstad zit samen met zes andere buurgemeenten in de deelregio Zaanstreek-Waterland. Voor deze zeven gemeenten werd een propositie gemaakt. Een soort van voorstel. Voor welke zaken moet er voor de gemeenten in Zaanstreek-Waterland gelobbyd worden bij andere overheden?

Eén van die zaken waarvoor gelobbyd moet worden zou de spreiding van recreatie en toerisme moeten zijn. Althans, volgens de propositie. Immers, in Amsterdam hebben ze heel veel overlast van het toerisme. Ook is er heel veel, soms overlastgevend toerisme, in Volendam en op de Zaanse Schans.

Lastig is dat in de propositie werd opgeschreven dat de recreatiedruk, onder meer door toerisme, óók gespreid zou moeten worden over de veenweidegebieden. En dat kan die veenweidegebieden fataal worden. Want het gaat nu al hartstikke slecht met de veenweidegebieden in onze regio.

De gemeenteraad van Oostzaan begon ermee. In Oostzaan werd een voorstel aangenomen dat de toename van de recreatiedruk op de veenweidengebieden niet het gevolg mag krijgen dat de natuurwaarden en de biodiversiteit daaronder zullen lijden. En omdat de gemeenteraden in dezelfde regio elkaar zouden moeten steunen en aanvullen, heeft de SP (samen met andere partijen) op 20 juli hetzelfde voorstel ook in de gemeenteraad van Zaanstad ingediend.

Met succes! De meerderheid van de raadsleden in de gemeenteraad van Zaanstad stemde vóór het voorstel!

Worden de veenweidegebieden nu extra beschermd tegen schadelijke recreatiedruk? We hopen natuurlijk dat de MRA er inderdaad voor gaat zorgen dat de veenweidegebieden beschermd zullen worden tegen té veel recreatiedruk. Zeker is dit niet. Het voorstel werd alleen in Oostzaan en Zaanstad ingediend en aangenomen. In Wormerland werd het voorstel niet aangenomen en - voorzover bekend - werd het voorstel in de andere gemeenteraden niet ingediend.

U bent hier