h

Refugees are welcome here

17 september 2023

Refugees are welcome here

Foto: SP Zaanstreek / SP Zaanstreek/ Erik Pool

Op vrijdagavond 15 september sprak SP steunfractielid Rebecca Gichuki namens de SP Zaanstreek op de protestactie van het Afrikaans Vluchtelingen Collectief over het verschrikkelijke migratiebeleid.

Op de demonstratie spraken ook vertegenwoordigers van de lokale afdelingen van de Partij voor de Dieren, ROSA, DENK, D66 en Bij1 

Dit was de toespraak van Rebecca:

Genoeg, genoeg het leed, de pijn, de frustraties, de uitzichtloze toekomst van onschuldige mannen en vrouwen die kunnen en willen werken, en een bijdrage kunnen leveren aan onze maatschappij.

Kinderen die onderwijs- en beroepsopleidingen in Nederland volgen en vervolgens geen recht hebben om te werken, dat omdat hun ouders geen statushouders zijn, terwijl wij roepen in heel Nederland dat wij handen tekort hebben in elke sector.

Wij eisen dat de Tweede Kamer Generaal Pardon verleent aan asielzoekers, staatloze individuen, migranten en internationaal verplaatste mensen, die sinds 2007 in Nederland verblijven, inclusief degenen uit voormalig Nederlands-Suriname na hun onafhankelijkheid in 1975 en daarvoor. Ouderen boven 55 jaar die al meer dan 15 jaar in Nederland wonen.

De SP pleit voor eerlijk opvang en snelle integratie voor vluchtelingen.
Procedures bij de IND moeten daarom versneld worden om uitzicht te bieden aan vluchtelingen.

Ieder mens heeft recht op internationale bescherming, recht op werk en recht op fatsoenlijke gezondheidszorg.

Generale Pardon!

U bent hier