h

SP successen in de raad van Zaanstad

13 november 2023

SP successen in de raad van Zaanstad

Foto: SP Zaanstreek / SP Zaanstreek/ Rebecca Gichuki

Er was niet veel ruimte om nog iets te veranderen in de begroting 2024-2027 van Zaanstad. Toch lukte het de SP- fractie in de gemeenteraad van Zaanstad een aantal successen te boeken. Wat waren die successen?

Wij pleitten voor een buslijn tussen station Zaandam en de bedrijventerreinen Molletjesveer en Noorderveld, de nieuwe wijken Zaans Pijl en Zaankwartier in Wormerveer en het dorp Westknollendam. Op één fractie na, de fractie van de PVV, stemden ook alle andere fracties voor! Het zal nog een tijd duren, maar de eerste stappen voor een nieuwe OV- verbinding zijn gezet?

Wij deden mee aan een motie van GroenLinks om paal en perk te stellen aan de (opgevoerde) fatbikes, waar maar al te vaak jonge kinderen op rijden. Daar was de raad het mee eens. In aanvulling daarop brachten wij in dat de boa's van Zaanstad voortaan ook snelheidsovertredingen en gevaarlijk gedrag van fietsers kunnen beboeten. Het college zegde toe hiermee aan de slag te gaan.

Wij zetten onze handtekening onder een voorstel van de POV om een bushalte te realiseren op het Eiland in Zaandam (unaniem aangenomen), onder een voorstel van ROSA om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen (aangenomen) en onder een voorstel van de PvdA om de jeugdzorg te normaliseren (aangenomen).

Natuurlijk hadden we soms ook geen succes. Ons voorstel om niet te investeren in de A8-A9, maar in de leefbaarheid van Zaanstad Noord werd weggestemd. Ons voorstel om voortaan weer verkiezingsborden neer te zetten waarop politieke partijen hun posters kunnen plakken haalde het ook niet. Ook lukte het ons niet om de mantelzorgboete tot de Herziening van de Participatiewet (1 januari 2025, Participatiewet in balans) af te schaffen Jammer, jammer!

Als kleine fractie in de gemeenteraad lukt het ons telkens een SP- etiket te plakken. En om successen te behalen. We doen ons werk goed en met passie!         

U bent hier