h

Verkiezingsdebat bij DIDF voor de verkiezingen van 22 november

5 november 2023

Verkiezingsdebat bij DIDF voor de verkiezingen van 22 november

Foto: SP Zaanstreek / SP Zaanstreek/ Erik Pool

Het was een links feestje. Bij DIDF gingen we in debat met als aanleiding de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023. De deelnemers aan het debat waren Kivilcim Pinar (nummer 15 op de kandidatenlijst van de PvdD), Liyah Park (nummer 6 op de kandidatenlijst van Bij1) en Anna de Groot (gewoon gemeenteraadslid voor de SP en nummer 9 op de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer)

Gesproken werd over de onderwerpen Werk en Inkomen, Armoede, Wonen, Klimaat en Discriminatie en Racisme. Gespreksleider was Maaike Zorgman van de FNV.

De deelnemers aan het debat kregen ruim de tijd om op alle onderwerpen in te gaan. De SP nam daarnaast nog de gelegenheid te baat te spreken over een aantal onderwerpen die in de gemeenteraad aan de orde zijn. Want de landelijke politiek is niet los te zien van de gemeenteraad en Provinciale Staten. 

Wat ons over het algemeen opviel in het debat is dat de drie deelnemende partijen eigenlijk niet zoveel van standpunt verschillen. De SP, De Partij voor de Dieren en Bij1 leggen alleen andere accenten. Gelukkig waren de drie partijen het ook heel vaak eens.

Natuurlijk kwamen ook Gaza en Israël voorbij. En wel tamelijk uitgebreid. Voor veel kiezers is deze oorlog ook van groot belang. En natuurlijk ook hoe verschillende partijen hier tegenover staan.

De SP heeft Hamas altijd veroordeeld en zal dat ook blijven doen. Ons
gaat het erom, bij een staakt-het-vuren dat er geen doden meer vallen.
Op 30 oktober stond het dodental op 8.300, waarvan 3.500 kinderen. Het
aantal gewonden staat nu op zo'n 10.000. Dit zijn nog alleen de gewonden
die gerapporteerd worden, terwijl er heel veel gewonden zijn die de
ziekenhuizen en hulpposten niet kunnen bereiken. Daar een einde aan
willen maken, lijkt ons het meest humane wat we op dit moment kunnen
doen. Dat en werken aan een duurzame oplossing voor dit conflict, dat
recht doen aan beide volkeren.

Dit: https://www.sp.nl/opinie/lilian-marijnissen-jasper-van-dijk/2023/stop-ge..., zeggen Lilian Marijnissen en Jasper van Dijk over de buitengewoon zorgelijke situatie in Gaza en Israël.

Wat we hopen is natuurlijk dat we de keuze van 22 november gemakkelijker hebben gemaakt voor de mensen die het debat bezochten.

U bent hier