h

Fakkeloptocht 2023

26 december 2023

Fakkeloptocht 2023

Foto: SP Zaanstreek / SP Zaanstreek/ Erik Pool

Het schijnt de 35ste fakkeloptocht tegen discriminatie geweest te zijn. Voor Anna was het naar schatting de 23ste keer dat ze meeliep. Voor Erik was het zeker weten de eerste keer.

Elk jaar, op kerstavond 24 december, is er de fakkeloptocht tegen discriminatie. We vertrekken altijd vanaf de Groote Weiver in Wormerveer en komen daar ook weer terug. Natuurlijk ook dit jaar, kerstavond 2023.  

De fakkeloptocht vraagt aandacht voor een samenleving waarin we ons
allemaal welkom en veilig voelen. Waarin we ongeacht afkomst, politieke
overtuiging, geloof of seksuele geaardheid elkaar respecteren.

We lopen deze fakkeloptocht voor een verdraagzame samenleving waarin we niet zoeken naar onze verschillen maar naar datgene wat ons verbindt. Want alleen met elkaar maken wij Nederland tot een land waarin wij met
vertrouwen naar de toekomst kijken. Respectvol met elkaar omgaan, naar
elkaar luisteren en elkaar proberen te begrijpen. Want uiteraard verschillen we van mening, we leven tenslotte in een democratie die stevig verankerd is in onze Grondwet. Nu, na de verkiezingen van november 2023, moeten we ons extra inzetten tegen discriminatie en racisme, vóór gelijkheid, vóór het respecteren van de grondwet en vóór de democratie.

Daarom de leus: iedereen anders, iedereen gelijk.

Vóór vertrek kregen we een breakdanceshow en las onze stadsdichter twee gedichten voor. Aangekomen bij de voormalige burgemeesterswoning in Krommenie deed Rudy Seca een toespraak en bij de gedenkboom en - steen op het H.D. Arinkplein in Krommenie speelde het Alkmaars Straatorkest. 

Het waaide nogal. Dus maar weinig fakkels brandden tot het einde van de fakkeltocht. De fakkel van Erik brandde het langst.

Natuurlijk kun je ook meelopen op 24 december 2024!

U bent hier