h

Kerstgedachte van de fractie

23 december 2023

Kerstgedachte van de fractie

Foto: SP Zaanstreek / SP Zaanstreek/Anna de Groot

In de raadsvergadering van 21 december 2023 besloot de gemeenteraad van Zaanstad over de bouw van de wijk Hofwijk fase 3. De SP vindt dat er te weinig sociale huurwoningen worden gebouwd, zodat veel van onze inwoners in de woningnood blijven zitten. Daarom had de fractie deze keer een speciale kersteditie om de wens om meer sociale huurwoningen te bouwen nog maar eens te benadrukken.

Het is bijna kerstmis. We vieren in sommige culturen het midwinterfeest of de Kerstman. In de cultuur van sommigen onder ons wordt de geboorte van hun eerste geestelijk leider gevierd. En ongeveer rond deze tijd in de cyclus van het kerstverhaal gaan Jozef, een niet zo succesvolle oudere ZZP'er met een timmerbedrijfje, en Maria, een tamelijk jong meisje zonder werk, op weg van hun woonplaats Nazareth naar Bethlehem. Een reis van zo'n 150 kilometer. Om in Bethlehem te komen, gebruiken ze het bedrijfsvoertuig van Jozef. Een ezel, het eerste eeuwse equivalent van het bedrijfsbusje. Maria is zwanger en bijna uitgerekend. Dus het is kiele kiele of ze hun bestemming Bethlehem, waar ze van hun onbetrouwbare overheid naartoe moeten, zullen halen.

Het setje is uitgekotst door de overheid van destijds. Ze waren geen gelukszoekers, ze voldeden simpelweg aan een idiote opdracht. En toen ze aankwamen in Bethlehem was er voor hen geen plek. Geen hotel, geen woning, dus ze vonden een tijdelijke illegale woonruimte in een stal. Eigenlijk deden ze wat zoveel daklozen doen bij gebrek aan woning.

Waar wil ik nu naartoe. Voor heel veel mensen is er geen woning. Het gaat om daklozen, alleenstaande ouders, statushouders, dure scheefwoners, maar ook simpelweg om jongeren, die aan het begin van hun levensreis staan. Soms zijn het mensen die zélfs niet mee kunnen doen aan de kansengelijkheid. Maar het zijn allemaal mensen met een laag tot bescheiden inkomen. En in het kader van de kansengelijkheid zou de overheid, ook de gemeentelijke overheid, hen aan een woning moeten helpen. En ja, dat dóet Zaanstad wel, maar véél te weinig. En zodoende moeten mensen superlang wachten op een betaalbare woning. Zaanstad zou meer mensen aan een dergelijke woning kunnen helpen, mits we overgaan tot het bouwen van meer sociale huurwoningen. Met 40% kom je al een heel eind.  Dat is ook conform de wens van de corporaties, trouwens. Alleen niet de wens van het college, waar onze linkse zielsverwanten - onze kameraden - zich hebben moeten schikken.

En ja, natuurlijk weet ik het. U gaat in meerderheid tegen het amendement van de SP stemmen. Jammer, maar het is niet anders. Mijn bedoeling was dat ik het nog een keer tegen u zou kunnen zeggen. Kunnen zeggen dat u te weinig doet om mensen met een bescheiden inkomen aan een betaalbaar huis te helpen. Terwijl deze mensen er toch écht recht op hebben. Lees artikel 22 lid 2 van de grondwet er maar eens op na.  

En nu ik het er weer zo uitgebreid met u over gehad heb, kan ik ervoor kiezen om mijn amendement in te trekken. Maar dat doe ik niet, want ik hoop dat het geland is, is het niet nu, dan wellicht bij een volgend bouwproject.

Hoe ging het verder met het setje uit Nazareth? Kregen zij een woning in Bethlehem? Welnee, ze moesten vluchten vanwege hun onbetrouwbare overheid. Naar Egypte.  

U bent hier