h

Een Noord-Koreaanse verkiezingsuitslag bij de SP Zaanstreek

1 februari 2024

Een Noord-Koreaanse verkiezingsuitslag bij de SP Zaanstreek

Op 31 januari 2024 waren er dan eindelijk bestuursverkiezingen bij de SP afdeling Zaanstreek. Het bestuur was al geruime tijd samengesteld uit tijdelijke bestuursleden. Telkens kwam de afdeling tijd te kort om bestuursverkiezingen te organiseren óf er waren dringender zaken aan de orde.

Maar ................ we hebben een nieuw bestuur. De verkiezingsuitslag was beslist naar Noord-Koreaans voorbeeld. Geen enkele van de aanwezige leden stemde tégen de voordracht en geen enkele van de aanwezige leden stemde tégen een of meerdere van de voorgedragen nieuwe bestuursleden.

Vanaf 1 februari is het bestuur van de SP afdeling Zaanstreek als volgt samengesteld:

Voorzitter: Jan van Keulen

Algemeen bestuurslid: Mariëtte Kuiper (penningmeester)

Algemeen bestuurslid: Jan Kersten

Algemeen bestuurslid: Erik Pool

Anna de Groot zit ook in het bestuur, maar ze is niet gekozen! Bij de SP zit de fractievoorzitter altijd in het afdelingsbestuur, om de verbinding tussen fractie en afdeling te waarborgen.

Anna gaat niet zitten niksen, want bij het ontbreken van een gekozen organisatiesecretaris neemt Anna die taken (wederom tijdelijk) waar.

U bent hier