h

Parkeerspagaat

5 februari 2024

Parkeerspagaat

Foto: SP Zaanstreek / SP Zaanstreek/Anna de Groot

Gemeenten moeten en willen heel veel. De inwoners van de gemeenten trouwens ook. Er zijn veel wensen, die overigens allemaal gerechtvaardigd zijn. Én er zijn dingen die móeten. We willen veel meer woningen, meer groen rondom die woningen, meer en sterkere natuur rond de stad, veiligheid voor onszelf en onze kinderen. Dat verenigt zich slecht met de wens om meer parkeerplaatsen te realiseren voor ons groeiende aantal auto's.

De gemeenteraad van Zaanstad werkt aan de Parkeervisie Auto- en Fietsparkeren 2023. De gemeenteraad vroeg het college vele keren om deze nieuwe visie. Die is er uiteindelijk gekomen, maar er wordt nog heel veel over vergaderd. De visie gaat overigens eerst 'de stad in' voordat deze door de gemeenteraad kan worden vastgesteld. De inwoners mogen er nog op reageren voordat de gemeenteraad er een definitief oordeel over velt. Het is overigens niet een revolutionair document dat voor veel veranderingen in het parkeren zal zorgen. De krapte aan parkeerplaatsen zal groeien, net als de parkeeroverlast. Zaanstad zit in een spagaat. Een parkeerspagaat. Want (veel) meer parkeerplaatsen gaat niet samen met (veel) meer woningen, meer binnen- en buitenstedelijk groen en meer verkeersveiligheid.

De SP in Zaanstad denkt dat het verstandig is om rekening te houden met alles dat moet en gewenst is voor de openbare ruimte. Dat zorgt voor leefbaarheid in en rond de toch al zo volle stad. Ook het parkeren van auto's (en fietsen) moet hierin meegenomen worden. Tegelijkertijd moet gewerkt worden aan een véél beter en betaalbaar openbaar vervoer en meer ruimte voor de fiets als vervoermiddel. Én we moeten rekening houden met de mensen die zeer beslist een auto nodig hebben. En er tegelijkertijd ook voor zorgen dat mensen die wonen in een sociale huurwoning recht hebben op een voor hen betaalbare parkeerplaats voor hun eerste auto.

U bent hier