h

Participatiekloof

7 februari 2024

Participatiekloof

Foto: Gemeente.nu / Gemeente.nu

Omdat de Omgevingswet op 1 januari 2024 van kracht werd, moeten gemeenten een participatiebeleid maken. De gemeente Zaanstad heeft al een participatiebeleid, maar dat moet vernieuwd worden. De gemeenteraad mocht op 1 februari 2024 stemmen over een startnotitie.

De startnotitie ziet er nogal algemeen uit. Je kunt er alle kanten mee op. De SP ergert zich daar nogal aan, want de praktijk is nu dat alleen inwoners met veel kennis en een heleboel tijd participeren. De gemeenteraad hoort in de wekelijkse Praat met de Raad vooral mensen die het goed hebben en die iets willen zeggen omdat hun leefomgeving verandert. Doorgaans vinden die mensen dat niet goed.

De SP vindt dat ook mensen voor wie het niet zo gebruikelijk is moeten kunnen participeren, dus hun zegje doen over allerlei plannen die de gemeente heeft. Bijvoorbeeld de mensen die de Nederlandse taal niet of nauwelijks spreken. Of bijvoorbeeld de mensen die de gemeentelijke plannen ingewikkeld vinden. Als zij ook mee kunnen praten voelen zij zich meer betrokken bij wat er speelt in hun buurt. Als zij ook mee kunnen praten kunnen zij de plannen van de gemeente verbeteren door hun ervaringen met de gemeenteraad te delen.

Daarom diende de SP, samen met DENK en gesteund door de ChristenUnie, op 1 februari twee moties in. De ene motie roept het college van Zaanstad op om participatie niet ingewikkeld te maken, de andere motie roept het college op om participatie ook mogelijk te maken voor mensen die de Nederlandse taal niet of nauwelijks spreken. En natuurlijk mag de gemeente experimenteren totdat mensen die niet betrokken zijn zich betrokken voelen. 

Het overgrote deel van de gemeenteraad was tegen de voorstellen van de SP, DENK en ChristenUnie. Jammer!

U bent hier