h

Raden in Verzet

3 februari 2024

Raden in Verzet

Foto: Raden in Verzet / Raden in Verzet

Fractievoorzitter Anna de Groot vertegenwoordigt alweer een paar maanden de gemeenteraad van Zaanstad bij het actiecomité Raden in Verzet (zonder geld geen gemeenten). Een heel belangrijke klus.

Het actiecomité Raden in Verzet denkt - net als de VNG en meerdere politieke partijen - dat er een financiële ramp voor gemeenten aan zit te komen in 2026, door velen een 'ravijnjaar' genoemd. Dan belanden gemeenten namelijk tussen het oude financiële systeem, dat in 2025 afloopt, en het nieuwe dat per 2027 van kracht wordt. Zij lopen hier gezamenlijk ruim 3 miljard euro door mis, waardoor hun begrotingen onder grote druk komen te staan. Gemeenten zijn onder meer verantwoordelijk voor jeugdzorg, woningbouw en armoedebeleid.

Raden in Verzet verzet zich, namens de gemeenteraden, tegen de korting op het bedrag dat gemeenten jaarlijks van het Rijk ontvangen. Alle mogelijke middelen worden uit de kast gehaald. Het actiecomité verzond brieven, maakte een manifest en bood dit aan de voorzitter van de VNG aan, en maakte een motie voor álle gemeenteraden in het land. Die motie werd in de gemeenteraad van 1 februari ingediend én unaniem aangenomen (alle gemeenteraadsleden stemden vóór)

Het college gaan de motie ter kennis brengen aan de informateur, de onderhandelende partijen en de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken. Als onze gemeente Zaanstad te weinig geld krijgt, kan de gemeente nog maar héél weinig voor de inwoners doen. 

U bent hier