h

Op het 29ste congres

3 maart 2024

Op het 29ste congres

Foto: SP / SP

Op 2 maart 2024 had de SP het 29ste congres. In Bussum. Mariëtte, Marilou, Eva, Erik en Anna gingen erheen. Er stond nogal wat op het programma. Op het congres werd het nieuwe partijbestuur gekozen én er werden besluiten genomen over het programma voor de Europese verkiezingen en de kandidaten.

Er werd afscheid genomen van Lilian Marijnissen, die geen fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie meer is en overigens ook helemaal geen kamerlid meer. Er werd ook afscheid genomen van Tiny Kox, de fractievoorzitter in de Eerste Kamer. En er werd afscheid genomen van het partijbestuur, inclusief Jannie en Arnout. De SP zit nu niet zonder. Lilian werd opgevolgd door Jimmy Dijk, Tiny werd opgevolgd door Rik Janssen, Jannie door Lieke van Rossum en Arnout wordt opgevolgd door Nils Müller.

De SP Zaanstreek had twee wijzigingsvoorstellen, beide ingebracht door Rob. Het eerste wijzigingsvoorstel ging over het vetorecht. Het idee erachter was dat het heel vreemd is dat één EU- land met een veto een voorstel kan verwerpen dat door alle andere EU- landen omarmd wordt. Het tweede ging over het verbieden van anonieme accounts op social media. De gedachte hierachter was dat er door de gebruikers van anonieme accounts volop gescholden en bedreigd wordt. Lekker makkelijk en heel naar voor de mensen die bedreigd en volgescholden worden. Het advies van de programmacommissie was voor beide voorstellen 'afwijzen'.

Foto: SP Zaanstreek / SP Zaanstreek/Eva Scheltema

Omdat Rob in het buitenland verblijft, moest Anna de beide wijzigingsvoorstellen verdedigen. Aanvankelijk leek het erop dat het tweede voorstel, het verbieden van anonieme social media- acounts, aangenomen zou kunnen worden. Maar helaas, de beide voorstellen werden door het congres - ook na de bezielende toespraakjes van Anna - tóch afgewezen.

Desondanks hadden de Zaanse congresgangers een positief gevoel na dit inspirerende congres. Nu op naar weer een (of meer) EU- parlementslid/- leden. En natuurlijk op naar allerlei andere betere verkiezingsresultaten. De SP moet groter worden. In gemeenteraden, in alle Provinciale Staten, in de Tweede- en Eerste Kamer én in het Europees parlement. We gaan ervoor!

U bent hier