h

Zaanstad en de woningnood

1 maart 2024

Zaanstad en de woningnood

Foto: SP Zaanstreek / SP Zaanstreek/Anna de Groot

Binnenkort treedt de Wet Betaalbare Huur in werking. Overal in Nederland, dus ook in Zaanstad (en Wormerland en Oostzaan). Minister de Jonge is van plan om de regulering van de huurprijs uit te breiden. Niet alleen sociale huurwoningen krijgen punten voor de kwaliteit, ook zogenaamde middenhuurwoningen krijgen punten. Het puntenstelsel opgetrokken van 148 naar 186 punten. Verhuurders moeten zich aan de maximale huurprijzen houden die het puntenstelsel voorschrijft. In totaal kan het dwingend maken van het puntenstelsen door handhaving leiden tot een huurverlaging voor 163.000 woningen met een gemiddelde huurverlaging van € 145,-.

Net als overal in Nederland is er in Zaanstad een groot gebrek aan sociale huurwoningen. Een sociale huurwoning is een woning voor de mensen met het minste geld. De wachttijden om aan een sociale huurwoning te komen zijn lang. In Zaanstad in elk geval meer dan 11 jaar. Daarbij komt ook nog dat de meeste sociale huurwoningen verhuurd worden aan mensen die op de een of andere manier urgent zijn, zodat de mensen die 'gewoon' alleen op grond van hun inkomen zo'n woning nodig hebben, bijna niet aan zo'n woning kunnen komen.

Maar er is meer (of minder). Gemeenten hebben te maken met Woondeals. Het college van B&W van Zaanstad heeft zo'n woondeal ondertekend. Het college verplicht zich in de Woondeal om ervoor te zorgen dat 60% van de woningen die gebouwd gaan worden betaalbare huurwoningen zullen zijn. En onder 'betaalbaar' wordt verstaan dat er 40% middenhuurwoningen gebouwd gaan worden en 20% sociale huurwoningen. Onder een middenhuurwoning wordt verstaan een woning tussen ongeveer € 880,- tot € 1.150,-.

In het geval van Zaanstad is het college van B&W in de Woondeal overeengekomen dat Zaanstad moet toegroeien naar 30% sociale huur in de voorraad en tweederde betaalbare nieuwbouw, rekening houdend met de samenstelling van de bestaande, betaalbare voorraad. In de Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting, die naar verwachting in de loop van dit jaar wordt vastgesteld, is bovendien opgenomen dat gemeenten met een bovengemiddeld aandeel sociale huurwoningen naar verhouding wat meer in het middensegment moeten doen. Nu heeft Zaanstad ongeveer 37% sociale huurwoningen, dat wordt dus langzaamaan teruggebracht naar 30%

Maar niet alleen het college gaat over het wonen. De gemeenteraad besluit op donderdag 7 maart over de Woonvisie. En het is dus de gemeenteraad die gaat over het wonen in Zaanstad. De SP vindt dat er te weinig sociale huurwoningen worden gebouwd. Want de wachtlijsten zijn lang en de plicht om mensen met een laag inkomen te huisvesten is groot. De SP komt daarom met een wijzigingsvoorstel van de Woonvisie. In het amendement staat dat de gemeente Zaanstad van de 60% betaalbare huurwoningen twee derde als sociale huurwoning zou moeten bouwen.

De SP is altijd bezig om onze inwoners rechten te geven. Het recht op een sociale huurwoning is één van die zaken die van belang zijn voor mensen met een laag inkomen.

U bent hier