h

Zaanse WoonOpstand 2024

29 april 2024

Zaanse WoonOpstand 2024

Foto: SP Zaanstreek / Joan Kelderman

Net als vorig jaar liep de SP mee met de Zaanse WoonOpstand. Woningnood treft ons allemaal. Het kan ons persoonlijk treffen, maar ook onze verwanten, vrienden en kennissen kunnen last hebben van de woningnood. Het gevolg van jarenlang VVD- beleid. 

Foto: SP Zaanstreek / Anna de Groot
 

Woningnood is geen natuurverschijnsel. Jarenlang werden huurwoningen verkocht, werden te weinig huurwoningen gebouwd en werden woningen gezien als een manier om rijk te worden, niet als een manier om mensen aan een fijn thuis te helpen.

Foto: SP Zaanstreek / Anna de Groot

De WoonOpstand 2024 spitste zich toe op de Peperstraat in Zaandam. De straat waar de huidige bewoners werden en worden verdreven, zodat kan worden overgegaan tot nieuwbouw. De SP zette zich vele malen in voor de bewoners. We mede- organiseerden een demo, ons kamerlid kwam er poolshoogte nemen, we stelden kamervragen en er was heel veel aandacht in de media. Desondanks gaat de sloop door en komen er (veel) nieuwe en veel kleinere woningen. 

Foto: SP Zaanstreek / Erik Pool

Naast het protest over de Peperstraat werd ook aandacht besteed aan het wenselijke percentage sociale huur en zelfs aan de inwoners van Gaza, die het slachtoffer zijn van oorlogsmisdaden, maar ook de allergrootste woningnood hebben. 

Foto: SP Zaanstreek / Anna de Groot

Inmiddels komt er een Wet Betaalbare huur aan. Met die wet in de hand kunnen mensen die een woning huren excessen qua huurprijs tegengaan. De gemeente moet hen daarbij helpen.

Foto: SP Zaanstreek / Anna de Groot

In Zaanstad zullen er overigens niet méér sociale huurwoningen komen. Het percentage sociale huur is nu rond de 37%. Dat gaat gestaag terug naar 30%. Behalve een wens van de Rijksoverheid is het ook een wens van de meerderheid in de gemeenteraad, niet van de SP,  om terug te gaan naar 30%.  De tijd die mensen moeten wachten op een sociale huurwoning is véél te lang.   

 

U bent hier