h

Uitzetten vreemdelingen met harde hand?

11 oktober 2006

Uitzetten vreemdelingen met harde hand?


Wormerveer - SP Zaanstad raadslid Anna de Groot maakt zich ernstige zorgen over de behandeling van 'vreemdelingen' die het land uitgezet worden. Dit gebeurt veelal op een zeer hardhandige wijze door met name de marechaussee. Zowel de Volkskrant als het Algemeen Dagblad hebben hier aandacht aan besteed.
Anna de Groot: "Men gebruikt boeien, tie- rips of een spuughelm. Bovendien worden de vreemdelingen hardhandig behandeld en wordt getracht hen belachelijk te maken."
Aangezien de detentieboten eerdaags in Zaandam geopend zullen gaan worden heeft Anna de Groot schriftelijke vragen gesteld over dit onderwerp aan het College.

De vragen zijn:
- Is het juist dat de Zaanse detentieplatforms bedoeld zijn om vreemdelingen gevangen- en uit te zetten?
- Bent u op de hoogte van de dwangmiddelen die gebruikt worden ter uitzetting van vreemdelingen?
- Bent u ervan op de hoogte dat vaak hardhandig en laatdunkend opgetreden wordt tegen vreemdelingen die al dan niet uitgezet worden?
- Kunt u zich verenigen met het feit dat binnenkort ook op Zaans grondgebied dan wel direct na het verlaten hiervan van dergelijke methoden gebruik gemaakt zal worden?
- Wat bent u voornemens te doen om de vreemdelingen, die al dan niet op de detentieplatforms, in Zaanstad verblijven een menswaardige behandeling te (laten) krijgen?

U bent hier