h

Boosheid door onachtzaam omgaan met mensen

3 november 2006

Boosheid door onachtzaam omgaan met mensen

Door: Willem Croese


Zaandam – Donderdagavond 26 oktober. Buurthuis Poelenburcht. Zo’n honderd mensen verzamelden zich om deel te nemen aan de herdenking van de Schipholbrand in oktober 2005. In een stoet wandelden mensen met fakkels naar de detentieboten in de Achtersluispolder waar later burgemeester Peter Tange van Wormerland een toespraak zou houden. Onder de deelnemers van deze tocht waren ook veel lokale politici, waaronder SP-Zaanstad fractievoorzitter Rob Poldner. Tijdens de wandeltocht namen wij een ‘Poldner Model Gesprek’ op.

Rob Poldner hield stevig de brandende fakkel vast welke bijna ‘gevangen’ werd door de wind. Op de vraag waarom hij met deze optocht voor de Schipholbrand herdenking meeloopt antwoordde hij: “Uit boosheid over het feit dat men zo onachtzaam met mensen kan omgaan. Zij hebben niet de kans om veiligheid voor zichzelf te creëren en dit is wat er gebeurd is op Schiphol.”
Het moet toch een vreemd idee zijn dat je als fractievoorzitter van de SP-Zaanstad meeloopt naar een stel detentieboten waar je, weliswaar met strikte voorwaarden, mee ingestemd hebt.
Rob Poldner: “Bij mij geeft dat een heel dubbel gevoel, omdat je weet dat op die detentieboten mensen worden opgesloten die niks anders gedaan hebben dan zonder papieren hier aanwezig te zijn. Een doorn in het oog. De andere kant van het dubbele gevoel is de realiteit dat die boten er komen. Dan zo veilig mogelijk. Wij mogen geen risico hiermee lopen en daarvoor zorgen wij.”

Veiligheid

De brandveiligheid is in geding zo is althans gebleken op Schiphol. Elf mensen hebben daar de dood gevonden achter de tralies en velen zijn getraumatiseerd. Met zulke ernstige ervaringen zal de brandveiligheid van de detentieboten goed moeten zijn om een dergelijke ramp te voorkomen.
Rob Poldner: “Wij weten nu dat door de voorwaarden die wij gesteld hebben, met een aantal partijen in de gemeenteraad, over de veiligheid en met name de brandveiligheid er door de Zaanse brandweer heel goed naar gekeken is. Zelfs zo goed dat Justitie aanvullende bouwmaatregelen moest nemen om de veiligheids verklaring te kunnen krijgen. Dit moeten wij nog verder bevestigd zien worden. De verantwoordelijke wethouder Egberts zegt dat met deze maatregelen de boten de veiligste plek in Zaanstad is. Zo niet in heel gevangenisland.”
Het is de SP-er nog niet bekend of de brandweer hierover een rapport heeft gepresenteerd: “Wij hebben de rapporten nog niet gekregen. Wij willen ze wel hebben en dat is ook toegezegd. In november komt er een informatieavond, van onder andere de brandweer, over de veiligheid en de vergunning verlening voor deze twee bajesboten. Ik hoop dat die rapporten voor die tijd of op die dag uiterlijk openbaar zijn."

Commissie van Toezicht

Voormalig D66-Zaanstad raadslid Dirk de Hen is voorgedragen door de gemeenteraad als kandidaat-lid voor de Commissie van Toezicht. Deze commissie gaat diverse gevangenissen controleren in Noord-Holland, waaronder de Zaanse detentieboten. Of Dirk de Hen al actief is in de commissie antwoordde Rob Poldner:
“Nee, die benoeming is nog niet gedaan. Wat ik gehoord heb is dat het half november zal gaan gebeuren. Dat is natuurlijk een ander lijntje wat wij uitgezet hebben. Het wordt een Commissie van Toezicht die onafhankelijk toezicht houdt over het wel en wee op en rond die boten. Die commissie kan gehoord worden en verslag uitbrengen aan de gemeenteraadsleden van Zaanstad. Wij moeten daar ook afspraken over maken met Dirk de Hen, maar dat kan pas gebeuren als hij officieel benoemd is.”

Open brief ROSA

Opmerkelijk is dat de fractie van ROSA een open brief heeft verstuurd waarin deze fractie zich beklaagd over het feit dat schriftelijke vragen amper worden beantwoord en de aangenomen moties vaak niet uitgevoerd worden door het college. Na een korte uitleg aan Rob Poldner over de open brief, hij kende op dat moment de brief nog niet, antwoordde de SP-er:
“Ja ik herken de kritiek wel. In ieder geval met betrekking tot het vorige college was dat heel duidelijk. De lijst is grotendeels van 2005. Het kan zijn dat die praktijk nu nog voortduurt en het beantwoorden van schriftelijke vragen doet niet in eerste instantie de verantwoordelijke wethouder of het college, maar het ambtelijk apparaat. Daar hapert het gewoon aan. Actualiteit en snel handelen. Het college wil veel overleggen met iedereen. Op dat moment moet je wel je mensen daarbij inzetten. Het knelt aan alle kanten.
De wil is er bij het huidige college. De foutjes zijn er ook en die zijn nog niet allemaal opgelost. Iets wat jarenlang zo gefunctioneerd heeft verander je niet van de ene op de andere dag. Wij moeten ook bedenken dat het college er net een half jaar zit. Zich aan het inwerken is en gigantische beslissingen moet nemen op allerlei terreinen. Allerlei tegenslagen zijn er. Lijken vallen uit de kast van het vorige college. Met nog minder geld moet het collegeprogramma uitgewerkt worden.
Het is jammer dat ROSA zo ongeduldig is. Ze hebben natuurlijk gelijk over de daadkracht en het nog niet snel opereren. Het college vraagt om overleg met mensen en daar komt ook wel wat goeds uit. Er is van twee kanten wat te zeggen.
Wat ik jammer vind is dat ROSA de pijlen wel heel erg richt op procedures van het college en op bepaalde partijen van het college, zoals de SP. Juist een partij als ROSA gaat nu niet veel meer voor de inhoud. Ik zie liever een prikkelende ROSA op inhoud en niet op personen.”

U bent hier