h

Bouw detentieboten tijdelijk gestaakt

1 november 2006

Bouw detentieboten tijdelijk gestaakt

Persbericht Gemeente Zaanstad


Zaandijk - Middels een persbericht laat de gemeente Zaanstad weten dat de bouw van de detentieboten in de Achtersluispolder tijdelijk gestopt wordt voor wat de sportvoorzieningen betreft. Men wil streng blijven toezien dat de boten conform de veiligheidsregels gebouwd worden om problemen op later termijn te voorkomen.

De letterlijke tekst van het gemeentelijke persbericht is:
Op last van de gemeente is de aanleg van zogenoemde sportdomes op de kade voor de twee detentiepontons in de Isaac Baarthaven in Zaandam stilgelegd. De reden: de bouwvergunninghouder, de Rijksgebouwendienst, moet nog aanvullende technische gegevens overleggen voor deze sportvoorzieningen. De sportdomes zijn overdekte, koepelvormige sportvoorzieningen waar de gedetineerden kunnen sporten.
De aanvullende gegevens die de gemeente tot nu toe kreeg, zijn onvolledig. De gemeente verleende op 5 september jl. de bouwvergunning, onder voorwaarde dat de gegevens voor de sportdomes nog overlegd moesten worden. Het betreft informatie voor de fundering en staalconstructies van de domes.
De vergunninghouder, die inmiddels op basis van de verleende bouwvergunning was gestart, heeft op last van de gemeente haar bouwactiviteiten gelijk gestaakt. Zodra de aanvullende informatie in orde is, heft de gemeente de bouwstop op.
Voor wat betreft de veiligheids- en constructieaspecten voor de detentiepontons doet de gemeente geen enkele concessie. Daar ziet zij scherp op toe. De gemeente houdt nauwlettend in de gaten of de voorwaarden gesteld in de bouwvergunning worden nageleefd. Dat geldt ook voor het verlenen van de gebruiksvergunning.
Burgemeester T. van de Vondervoort informeert de raad op 14 november tijdens de commissievergadering Egberts over de voortgang en veiligheidsaspecten van de detentiepontons.
In de berichtgeving van hedenmorgen in een dagblad is de indruk gewekt dat de bouwstop verband houdt met mogelijk verkeerde plaatmaterialen in de boot. Die berichtgeving is niet juist. Wethouder Egberts meldde dat de bouwstop te maken had met de bouw van de sportfaciliteiten op de kade.

U bent hier