h

Burgemeester bevestigt nog eens: 'Er komen geen asielzoekers op de bajesboten'

21 november 2006

Burgemeester bevestigt nog eens: 'Er komen geen asielzoekers op de bajesboten'

Door: Carla Schuddeboom - SP Zaanstad raadslid


14 november. De raadszaal zit vol met brandweerlieden in uniform en andere ambtenaren. Er zijn opvallend weinig raadsleden en er is nauwelijks publiek. Toch is dit een openbare en raadsbrede commissievergadering. Over de veiligheid op de bajesboten. Na alle schandalen rond de Schipholbrand geen onbelangrijk onderwerp zou je denken. Waar zijn de bezorgde leden van Rosa? Waar zijn de mensen van de actiegroep? Waar zijn onze eigen leden? Waar is iedereen?

Het is lang stil geweest rond de bajesboten. Het in gebruik nemen werd steeds maar uitgesteld. Wat was er aan de hand? Op deze bijeenkomst wordt dit duidelijk: nog steeds is niet voldaan aan alle voorwaarden waaronder de bouwvergunning is verleend.
De aanwezige raadsleden willen hierover het naadje van de kous weten en het regent vragen. Uit de antwoorden van de vertegenwoordigers van Justitie en van de Rijksgebouwendienst blijkt dat het college op zijn strepen heeft gestaan en geen centimeter toegeeft als het om de voorschriften gaat. De relatie met deze overheidsinstanties is niet altijd warm geweest in de afgelopen tijd, zoveel is wel duidelijk. Steeds weer zijn er inspecties geweest en problemen opgedoken, waarvoor dan weer oplossingen gezocht moesten worden. Dit proces is nog altijd niet afgerond. Elke stap wordt bovendien schriftelijk vastgelegd door de gemeente.
SP, PvdA en CDA hebben ondanks al deze zorgvuldigheid aangedrongen op een laatste veiligheidscheck voordat de boten werkelijk in gebruik worden genomen.
De gebruiksvergunning voor de boten kan ook nog niet worden afgegeven omdat niet aan alle eisen is voldaan. Er moet een door alle betrokkenen goedgekeurd rampenplan komen en dat is er nog steeds niet. Wel is toegezegd dat alle medewerkers op de boten een opleiding in bedrijfshulpverlening moeten volgen. Dat houdt automatisch in dat er meerdere keren per jaar geoefend moet worden met de brandweer. Zo worden er ook op dit terrein verbeteringen binnengehaald. De gemeente zal de gebruiksvergunning ook regelmatig controleren, aldus de burgemeester.
De SP heeft indertijd onder andere op het gebied van (brand)veiligheid voorwaarden verbonden aan de komst van de bajesboten. Het ziet er nu naar uit dat het college zorgvuldig te werk gaat op dit gebied.
Bij de discussies over de bajesboten speelde nog een belangrijke voorwaarde: er zouden geen asielzoekers op de boten mogen komen. Deze stellingname leidde later weer tot onduidelijkheid, want wie werden daarmee bedoeld? De ‘26.000’ voor wie de oude wet nog gold of alle uitgeprocedeerde asielzoekers? Alleen uitgeprocedeerden of ook mensen voor wie nog een procedure loopt? In antwoord op vragen van het SP raadslid Anna de Groot heeft de burgemeester over deze kwestie opheldering gegeven. De asielzoekers die via het COA en bij volledige afwijzing van hun aanvraag niet uit zichzelf vertrekken komen absoluut niet op de detentieboten, aldus de burgemeester. Op de boten komen illegale vreemdelingen, schrijft zij.
‘Zij (illegale vreemdelingen) komen wel het land in en hebben geen asiel aangevraagd en vragen dat ook niet aan. Als zij worden opgepakt gaan zij naar de boten en vervolgens via een uitzetcentrum per vliegtuig naar het land van herkomst. De boten hebbende status van Huis van Bewaring. Iedereen, ook een niet-vreemdeling, die preventief in een politiebureau zit, kan daarin opgesloten worden. Resumerend worden in de boten criminele vreemdelingen geplaatst in het laatste stadium van hun straftijd, en bestuursrechtelijke illegalen.
Het spreekt vanzelf dat wij als SP het college ook aan deze woorden zullen houden.

U bent hier