h

Komt Justitie detentieboten afspraken na?

1 november 2006

Komt Justitie detentieboten afspraken na?


Wormerveer - De feiten rondom de Schipholbrand van oktober 2005 zijn schrijnend. Elf mensen hebben het leven moeten laten en vele andere 'gevangenen' hebben traumatische ervaringen over gehouden. Bij de Dienst Justitiƫle Inrichtingen (DJI) is men voornemens de staf op te schonen. Deze dienst heeft ook Zaanstad informatie verstrekt i.v.m. de komst van de 'detentieboten'. Verder heeft de gemeenteraad afspraken gemaakt met de DJI, zoals dat de boten geen uitzetcentrum worden.
De heer Bart Kroon van DJI staat zoals verluidt op non-actief. Kroon wordt medeverantwoordelijk geacht voor de situatie in het uitzetcentrum op Schiphol. Hij is eveneens verantwoordelijk voor de bouw van de detentieboten in Zaandam. SP raadslid Anna de Groot stelde diverse schriftelijke vragen hierover aan het Zaanse College.

De vragen die Anna de Groot stelde aan het College zijn:
- Kunt u ons meedelen welke van de in maart aan de gemeenteraad van Zaanstad gedane toezeggingen reeds door de DJI gestand zijn gedaan?
- Kunt u ons meedelen of u geconstateerd hebt dat (sommige) afspraken die op dit tijdstip naar verwachting door de DJI al nagekomen hadden moeten zijn door de DJI nog niet nagekomen werden?
- Kunt u ons meedelen of de herschikking van de ambtelijke staf van de DJI gevolgen heeft voor de met de gemeenteraad van Zaanstad gemaakte afspraken? Zo ja, wat zullen de gevolgen zijn?

U bent hier