h

Wie houdt zich niet aan welke afspraak?

21 mei 2008

Wie houdt zich niet aan welke afspraak?

Door: Carla Schuddeboom, SP raadslid

Het bezoek van Krista Van Velzen en de medewerkers op vrijdag 16 mei kwam goed uit, want toevallig was er net de avond tevoren in het gemeentehuis een tamelijk verhitte commissie-vergadering geweest met wethouder Egberts, naar aanleiding van vragen van Rosa.

Rosa had via asieladvocaten een aantal dossiers verzameld van mensen die op de boten gevangen zitten en in het verleden een asielprocedure hadden doorlopen of zelfs nog in een procedure verwikkeld zijn. Eerst ging het om vijf gevallen, maar donderdagavond waren het er al 14, via 11 advocaten. Toen bekend werd dat Rosa hiermee bezig was kwamen er steeds meer advocaten die contact zochten.

Nu heeft de SP destijds, in tegenstelling tot Rosa, ingestemd met het voor vijf jaar neerleggen van deze boten in Zaanstad, maar dat ging met grote moeite en dat alleen op een aantal zeer duidelijke voorwaarden. Die voorwaarden gingen over brandveiligheid, opleiding van het personeel, behandeling van de gevangenen en ook over wie er op de boten zouden worden opgesloten: geen vrouwen, geen kinderen en geen uitgeprocedeerde asielzoekers.

Over die laatste voorwaarde was er nu dus een probleem. Na veel onenigheid over definities toen en nu en over wat er al dan niet gezegd en toegezegd zou zijn is donderdag besloten dat er een onderzoek moet komen. De wethouder zou snel uitzoeken wie het meest geschikt zou zijn om dit onderzoek voor de raad te doen.

U bent hier