h

Agnes on tour in Zaanstad

9 december 2009

Agnes on tour in Zaanstad

Door Henk Mak

Agnes Kant is "on tour" in Nederland. Op maandag 7 december was zij in Zaandam, waar ze tijdens een geweldige avond uiteenzette wat er allemaal mis is met Nederland. Onder andere in de zorg. Agnes had overdag Oostergouw bezocht en, al ziet ze de misstanden dagelijks met lede ogen aan, elke keer weer raakt ze van slag. Haar betrokkenheid klonk door in emotionele betogen gebaseerd op voorbeelden die ze ook nu weer moest aanhoren.

Het ligt echt niet aan het personeel, dat simpel ten prooi is gevallen aan de enorme bezuinigingen en de privatisering die opeenvolgende regeringen hebben gepropageerd. Ook in het onderwijs zit het volgens Agnes helemaal fout. Terwijl het de jonge mensen zijn die onze "verzorgingsstaat" omhoog moeten (gaan) houden, blijft men maar plukken aan de studiefinanciering.

65 blijft 65
Ook kwam onze geweldige aktie "65 blijft 65", die wij samen deden met de bonden, uitgebreid ter sprake. Kant deed nog eens haarfijn uit de doeken wat minister Donner hiermee denkt te bereiken. Mensen die hun leven lang hard gewerkt hebben worden hier nu op afgerekend, alsof de crisis hun schuld is! Zij vroeg de zaal of men Buitenhof had gezien. Daarin vertelde Donner doodleuk dat werkenden en ex-werkenden van 55 plus te duur waren; ook hier moest wat aan gedaan worden.

Machteloos
Agnes Kant vertelde ook even hoe het HELE kabinet reageert op vragen van de oppositie, namelijk met een onschuldig de handen heffen ("daar gaan wij niet over"). En dan gaat het toch echt niet over een schoon toilet, maar over relevante problemen in de samenleving.

Toekomstplannen
De SP gaat in de toekomst regeringsverantwoordelijkheid zeker niet uit de weg, maar dat het eerlijker en socialer moet daar zijn we wel van doordrongen. Er is nog geen blauwdruk klaar maar we hebben goede plannen en idee├źn om de menselijke maat in de politiek terug te krijgen. Hierop kwam uit de zaal terecht de opmerking "Breng naar buiten die plannen, laat de mensen weten wat de SP kan doen aan de voortgaande liberalisering!"

TNT
Na de pauze konden de mensen schriftelijk vragen stellen. Deze gingen grotendeels over de AOW en de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67. Uit de reakties bleek duidelijk dat men dit niet accepteerde. Ook over de privatisering van TNT post was Agnes onverbiddelijk: dit had bij ons NIET gebeurd!

Al met al, een vruchtbare avond waar uit eerste hand kon worden vernomen hoeveel er mis is met de samenleving.

U bent hier