h

Motie vingerafdrukken verworpen

20 juni 2010

Motie vingerafdrukken verworpen

Door: Roland van Braam, steunfractielid

Afgelopen donderdag 17 juni kwam onze motie vingerafdrukken in de gemeenteraad van Zaanstad aan de orde. SP raadslid Sonja van Elmpt had een goede en onderbouwde bijdrage waarom deze motie ondersteunt diende te worden. Maar helaas mocht het niet baten, een ruime meerderheid stemde tegen.
Tegen stemden: D66, Christen Unie, CDA, VVD, PvdA, DZ , Partij Dissels.
Voor stemden: SP, TROTS, ZOG, GroenLinks, ROSA, POV, Partij voor de IJsbaan.

Tijdens de debatten werd er steeds door de tegenstemmers op gewezen dat het een landelijk probleem is. En dat deze motie niet thuis hoort bij de gemeente. Men is er nog steeds niet van doordrongen dat de gemeente verantwoordelijk is voor de opslag van de vingerafdrukken. En zodra er misbruik “ identiteitsfraude “ plaats vindt de gemeente aansprakelijk gesteld zal worden en niet de overheid! Zolang er nog geen landelijke database is zijn wij als gemeente aansprakelijk voor de gevolgen die hieruit vloeien.

De PvdA maakte het helemaal bont door te vragen of er al statistieken zijn waaruit blijkt hoeveel keer er identiteitsfraude is gepleegd. Lijkt me moeilijk als de wet pas vorig jaar in september is ingevoerd, en nog niet iedereen een nieuw paspoort nodig heeft.
Maar diverse experts hebben al aangegeven dat het wachten is wanneer de eerste gemeente zijn database wordt gekraakt. En dan krijg je het bekende gezegde: Als het kalf verdronken is gaat men de put dempen .

Is daarmee deze zaak ten einde?
Onze fractie en de partijen die deze motie ondersteunen gaan in overleg om alsnog een brief te sturen naar de minister van binnenlandse zaken. Dit zullen wij doen zodra duidelijk is welke partijen er gaan regeren.
Ook zal onze fractie gaan kijken wat voor acties we nog meer kunnen doen. Een meldpunt op onze site voor misstanden ID/paspoort? Wij houden ons aanbevolen voor goede ideeën.

Deze site: www.limboland.tv/alles-onder-controle/nieuw-paspoort wil ik geïnteresseerden niet onthouden.

U bent hier