h

Privacy, cameratoezicht en vingerafdrukken

14 maart 2018

Waarom is de SP tegen de Sleepwet?

Foto: Sleepwet.nl / www.sleepwet.nl
Lees verder
3 september 2017

Stop de sleepwet!

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel sleepwet, geeft een uitbreiding van de middelen die de diensten (AIVD en MIVD) mogen inzetten.

Foto: Sleepwet.nl / www.sleepnet.nl
Lees verder
29 oktober 2016

Een pleidooi voor jongerenwerk

Er zijn in Zaanstad nog nauwelijks jongerenwerkers, in hun waardevolle rol als jongerenwerkers: outreachend, op straat, in gesprek met bewoners op de stoep, activiteiten begeleidend, verbindend, als mentor, in de leefwereld van de jongeren. En ook nauwelijks plekken waar jongeren hun eigen leefwereld kunnen creëren en beleven, of dat nu 'hangplekken', jongerencentra, poppodia of wat dan ook zijn. Dat is juist het kloppend hart van jongerenwerk! En dat hart klopt nu minder snel...

Lees verder
15 maart 2016

'Handhaaf preventief op hangjongeren'

SP-raadslid Nora Swagerman in Zaanstad, is geen groot voorstander van cameratoezicht. Alleen als er echt geen alternatieven zijn, steunt zij de wens van FNV. "We kunnen preventief handhaven op de hangjongeren", reageert de politica. Ze noemt het onacceptabel dat er bussen uitvallen door toedoen van "een stelletje rotjongens". De keuze voor het schrappen van een aantal haltes vindt ze "in ieder geval niet de oplossing".

Lees verder
6 december 2014

Geen cameratoezicht uitkeringsgerechtigden!

Evert HartogHet college heeft twee auto's aangeschaft met camera's om de controlestaat op te tuigen. Wij vinden dat erg verontrustend. Het onderzoek lijkt zich volgens het voorstel toe te spitsen op onderzoek naar de leefvormen, zoals uit de voorbeelden blijkt waarbij in 2013 50 uitkeringen zijn stopgezet. Met leedwezen constateren wij dat de fraudewet zo is aangescherpt dat die zijn doel voorbijschiet.

Lees verder
5 december 2013

SP en D66 vragen naar privacy bij gemeente

Roland van BraamDe SP maakt zich al langer zorgen over hoe er met persoonlijke gegevens van inwoners wordt omgesprongen (zie ons dossier hierover). Vooral de toentertijd verplichte vingerafdruk bij het ophalen van een paspoort vonden wij reden om daar goed onderzoek naar te doen. Wij vinden dan ook privacy een recht en maken ons zorgen om de big brother-staat duie nu wordt opgetuigd. Deze keer stelden we samen  met D66 schriftelijke vragen aan het college over hoe de gemeente Zaanstad omgaat met de privacy van haar inwoners.

Lees verder
15 november 2013

Hoe zit het met privacy bij overhevelen taken naar gemeente?

Roland van BraamDe SP-fractie en de fractie van GroenLinks hebben vragen gesteld aan het college over hoe de privacy van cliënten wordt gewaarborgd bij het overdragen van de diensten van het Rijk en provincie naar de gemeente, de zogenaamde 'decentralisaties'.

Lees verder
29 december 2012

Hoe is privacy geregeld bij cameratoezicht?

Namens de SP heeft steunfractielid Roland van Braam schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het cameratoezicht in het centrum van Zaandam.

Lees verder
4 mei 2012

Nog steeds vingerafdrukken gevraagd voor paspoort

Er worden nog steeds vingerafdrukken gevraagd bij de aanvraag van een paspoort of identiteitskaart. Een schending van de privacy die de Zaanse SP-fractie, als eerste raadsfractie van Nederland, al enige jaren aan de kaak stelt. Eerst als roepende in de woestijn, maar uiteindelijk bleek de kritiek op het lekke systeem dat identiteitsfraude in de hand werkt, ook in Den Haag te zijn aangekomen, en werden de plannen landelijk teruggedraaid. Omdat er nu echter nog steeds vingerafdrukken worden afgenomen, stelt namens de SP-steunfractielid Roland van Braam de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders. We hopen zo deze kwestie van 'veiligheidsparanoia' weer op de agenda te krijgen. Lees ons dossier voor de achtergronden.

Lees verder
4 oktober 2011

Inhaalslag beveiliging ICT Zaanstad?

Namens de SP-fractie gaf steunfractielid Roland van Braam onderstaande bijdrage op het Zaans Beraad van 30 september. Het bespreken van het privacybeleid van de gemeente Zaanstad was een initiatief van de SP en D66.

Lees verder

Pagina's

U bent hier