h

Inhaalslag beveiliging ICT Zaanstad?

4 oktober 2011

Inhaalslag beveiliging ICT Zaanstad?

Namens de SP-fractie gaf steunfractielid Roland van Braam onderstaande bijdrage op het Zaans Beraad van 30 september. Het bespreken van het privacybeleid van de gemeente Zaanstad was een initiatief van de SP en D66.

Ronald van Braam"Door de SP-fractie zijn er in juni 2011 schriftelijke vragen gesteld over gebruik gegevens van inwoners van Zaanstad voor zogrnaamde benchmarkonderzoeken. Uit de antwoorden op deze vragen is toen naar voren gekomen dat inwoners van Zaanstad er niet van op de hoogte waren dat hun gegevens werden gebruikt voor benchmarkonderzoek. In de beantwoording staat dat dit de eerste en de laatste keer is geweest. De SP-fractie gaat er dan ook vanuit dat dit zo is.

Graag wil de SP weten of het privacystatement over het verstrekken van persoonsgegevens aan derden om deel te nemen aan klanttevredenheidsonderzoek inmiddels is aangepast en zo ja, hoe?

Ook wil de SP weten wat er met de gegevens is gebeurt van inwoners die vooraf niet op de hoogte waren gesteld voor dit benchmarkonderzoek.

Wat de SP zorgen baart is dat inwoners van Zaanstad op verschillende afdelingen hun persoonsgegevens verstrekken maar dat daarbij geen uniformiteit is over de informatie ten aanzien van de verwerking van deze gegevens .Graag horen wij wat de wethouder hiervan vindt.

En klopt het dat het privacybeleid voor het einde van jaar wordt aangepast? En wat zijn de veranderingen ten opzichte van het oude privacybeleid?

In juni is de gemeente Zaanstad geslaagd voor de audit gemeentelijke basisadministratie. Voor het onderdeel processen moet Zaanstad een inhaalslag maken. Deze inhaalslag richt zich op het bijwerken van het informatiebeveiligingsbeleid.

Wat natuurlijk zorgelijk is, want wanneer de veiligheid niet op orde is dan kunnen kwaadwillenden met persoonsgegevens aan de haal. Zo bleek recentelijk nog dat RTL-nieuws een dag lang bestanden kon uploaden in het systeem van het digitale loket Amsterdam en links naar eigen inzicht konden wijzigen. In augustus was de website van de gemeente Den Helder door een beveiligingslek de persoonsgegevens van 1600 inwoners van de stad te bekijken. Tevens hebben we ook kunnen zien wat erbij Diginotar is gebeurd. Een goede privacybescherming voor onze inwoners mag daarom ook niet onderschat worden.

Onze fractie wil dan ook graag weten wat deze inhaalslag inhoudt? Om welke processen gaat het precies?

En kan de wethouder garanderen dat alle persoonsgevens van onze inwoners via doorgiftes tussen ICT-systemen en externe systemen van andere partijen beveiligd verbonden zijn?"

U bent hier