h

Nog steeds vingerafdrukken gevraagd voor paspoort

4 mei 2012

Nog steeds vingerafdrukken gevraagd voor paspoort

Er worden nog steeds vingerafdrukken gevraagd bij de aanvraag van een paspoort of identiteitskaart. Een schending van de privacy die de Zaanse SP-fractie, als eerste raadsfractie van Nederland, al enige jaren aan de kaak stelt. Eerst als roepende in de woestijn, maar uiteindelijk bleek de kritiek op het lekke systeem dat identiteitsfraude in de hand werkt, ook in Den Haag te zijn aangekomen, en werden de plannen landelijk teruggedraaid. Omdat er nu echter nog steeds vingerafdrukken worden afgenomen, stelt namens de SP-steunfractielid Roland van Braam de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders. We hopen zo deze kwestie van 'veiligheidsparanoia' weer op de agenda te krijgen. Lees ons dossier voor de achtergronden.

Inleiding

Sinds 21 september 2009 moet iedereen die een paspoort of identiteitskaart aanvraagt vier vingerafdrukken afstaan. Ondanks dat minister Donner ¾ jaar geleden de Tweede kamer liet weten “voor nu” de opslag van deze vingerafdrukken stop te zetten, worden tot op de dag van vandaag vingerafdrukken geëist bij het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart.

Na zijn toezegging op 27-4-2011 om “de opslag van vingerafdrukken stop te zetten”, kwam de minister terug op zijn uitlatingen tegenover de Tweede Kamer en voltallige pers. Vandaar dat tot op heden zowel burgers als politici onwetend blijken te zijn van het feit dat het opeisen van de vingerafdrukken door de Staat en gemeenten gewoon is doorgegaan.

Op 22 september liet de minister de Tweede Kamer echter geruststellend weten dat hoe dan ook uiterlijk op 1 oktober 2012 alle vingerafdrukken en sporen ervan, behoudens de opslag in de documenten, zouden zijn verwijderd.

Op 25 januari 2012 bleek tijdens zitting van de bestuursrechtbank van Amsterdam, dat er helemaal geen sprake is van verwijderen van vingerafdrukken. De vingerafdrukken van de nieuwe aanvragen zijn, zoals dat na doorvragen van de rechter werd toegegeven, “niet verwijderd, maar niet-raadpleegbaar gemaakt”.

En onomwonden gaf de ambtenaar van het ministerie ter zitting vervolgens ook toe dat er geen sprake is van daadwerkelijke verwijdering van de nieuwe, noch van de oude vóór 21 juli 2011 afgegeven vingerafdrukken van ruim 5 miljoen burgers. Hij kon zelfs niet zeggen of dat over een jaar wel het geval zal kunnen zijn.

Vragen van de fractie van de Socialistische Partij (SP)

Geacht college, in kader van Artikel 51 ontvangen wij graag van u antwoord op de volgende vragen:
• Klopt dat de “tentatieve planning voor de verwijdering van vingerafdrukken” nog steeds actueel is en dat de verwijdering van de data uit het zogenaamde aanvraagstation voorjaar 2012 zal plaatsvinden?
• Klopt het dat er nog steeds vingerafdrukken worden opgeslagen in een decentrale databank en dat ze niet raadpleegbaar zijn? Daarmee bedoelen wij niet de 24/7dgs online databank, maar de centrale opslag van gegevens in de digitale gemeentelijke reisadministraties.

U bent hier