h

Hoe is privacy geregeld bij cameratoezicht?

29 december 2012

Hoe is privacy geregeld bij cameratoezicht?

Namens de SP heeft steunfractielid Roland van Braam schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het cameratoezicht in het centrum van Zaandam.

"Uit het Noordhollands Dagblad van 13 december 2012 heeft onze fractie vernomen dat er extra camera’s o.a. op de Burcht en Westzijde zijn geplaatst. Hiermee hangen er in het uitgaanscentrum nu totaal 37 camera’s.

Dit roept bij ons deze vragen op:
• Zijn er andere maatregelen i.p.v. cameratoezicht getroffen om bijvoorbeeld de criminaliteit in het centrum van Zaandam te verminderen? Zo niet, bent u bereid dit alsnog doen?
• Is de effectiviteit van cameratoezicht al een keer geëvalueerd? Zo niet, zou u dit alsnog willen doen en de raad hierover willen inlichten?
• Voldoet de gemeente Zaanstad aan de verplichting met het verwerken van persoonsgegevens in het kader van cameratoezicht aan te melden bij het CBP?
• Heeft de gemeente nog bijzondere maatregelen genomen om camerabeelden tegen manipuleren te beveiligen?
• Is het mogelijk voor gefilmde personen om correctie of verwijdering van beelden te vragen?
• Zijn er protocollen of reglementen over het bekijken van beelden vastgelegd?"

U bent hier