h

Uitstel voor De Kade, schoolzwemmen en Baanstede

17 november 2010

Uitstel voor De Kade, schoolzwemmen en Baanstede

Het college van Zaanstad keurde alle moties (principe-uitspraken) en amendementen (wijzigingen) van zowel college- als oppositiepartijen af bij de bespreking van de begroting. Het college bood geen ruimte tot onderhandeling. Als het college dit de komende tijd volhoudt, kan dit leiden tot een situatie als in Purmerend, waar de oppositie (van links tot rechts) zich genoodzaakt zag de raadsvergadering te ‘boycotten’, omdat het college niet eens inhoudelijk in wilde gaan op de punten die de oppositie ter sprake bracht. Ondanks dat het Zaanse college van burgemeester en wethouders alle moties heeft afgeraden, heeft de raad vorige week toch enkele moties aangenomen.

Daaronder moties om poppodium De Kade nog enige tijd te gunnen om haar toekomst te verzekeren, een vorm van schoolzwemmen te behouden en te besparen op het budget van de raad. Al deze moties werden gesteund door de SP. Vaak waren het wel de minst verregaande en dus ‘ongevaarlijke’ moties die het haalden, zoals met De Kade. De SP-motie voor het schoolzwemmen haalde het niet. Daarin hebben wij gepleit om het schoolzwemmen niet alleen te behouden, maar al aan leerlingen van groep 2 op de basisschool aan te bieden in plaats van pas in groep 5. En ook al dienden wij geen motie in over het inleveren op de raadsvergoeding, wij steunden GroenLinks in hun motie, maar ook die werd niet aangenomen. De SP was tijdens het debat de grootste en meest gepassioneerde voorstander van deze motie. Dat bleek wel uit de felle reacties van de burgemeester, DZ en VVD, die geen moeite hebben met bezuinigingen, zolang het maar niet om hun eigen portemonnee gaat!

Baanstede

Het college en de fractie van de PvdA zeiden in het begrotingsdebat dat de sociale werkvoorziening van Baanstede zoveel mogelijk ongemoeid moet blijven. Ze zeiden dat deze begroting geen gevolgen heeft voor de mensen die nu werken bij Baanstede. De SP diende daarop een motie in waarin wij het college oproepen om de mensen bij Baanstede te blijven beschermen. Die motie kon rekenen op overweldigende steun in de raad:
“Dat het college zich tot het uiterste in zal blijven spannen om te zorgen dat het aantal werkplekken bij Baanstede en de arbeidsvoorwaarden gehandhaafd blijven.”

Leges funderingsherstel

De SP diende ook een motie in om de regeling dat de gemeente voor funderingsherstel geen leges in rekening brengt, in stand te houden. Dit als handreiking aan de mensen die met funderingsproblemen worden geconfronteerd. Ook dit kon op een grote meerderheid in de raad rekenen. De SP vindt dat verpaupering van wijken moet worden tegen gegaan. Daar valt funderingsherstel ook onder. En juist woningen die door mensen met een kleine beurs zijn gekocht leiden daar het meest onder, zoals de Havenbuurt: een echte arbeidersbuurt. Voor mensen die de rekening echt niet kunnen betalen bestaat er nu dus door deze aangenomen motie een vangnetregeling die op maat de oplossing regelt.

Begroting slaat verkeerde weg in

Ondanks deze kleine succesjes, die het college niet graag had gezien, is de begroting er toch één van een kleinere overheid en een killere ‘ieder voor zich’-maatschappij. Daarom stemde de SP uiteindelijk toch tegen.

U bent hier