h

Funderingsherstel Electrabuurt Wormerveer

23 januari 2011

Funderingsherstel Electrabuurt Wormerveer

Het is bekend dat er in Zaanstad veel problemen zijn met de funderingen van de gebouwen. Vooral oudere en goedkoop gebouwde woningen zijn wat dit betreft verdacht. De gebeurtenissen in de Wilhelminastraat staan ons nog vers in het geheugen. Onder het vorige college is er een pot met geld opzij gezet om mensen in bepaalde actiegebieden in staat te stellen via goedkope leningen hun funderingen te onderzoeken en te herstellen.

De actie gebieden voor funderingsherstel zijn de wijken : Electrabuurt en Indische buurt in Wormerveer, de Havenbuurt, Rosmolenwijk en de Schildersbuurt in Zaandam en Oud-Rooswijk in Zaandijk.

De pot met geld, waar men in deze actiegebieden tot 31 december 2011 een beroep op kan doen voor funderingsherstel, bedroeg € 13,5 miljoen. Dit blijkt niet genoeg te zijn en op 13 januari j.l. werd de raad gevraagd in te stemmen met het voorstel om dit bedrag (‘kredietplafond’) te verhogen naar € 16,5 miljoen.

Deze problemen doen zich vooral voor bij oude woningen die geheid zijn met grenen palen. Het zijn voornamelijk mensen met een smalle beurs die deze relatief goedkope woningen hebben gekocht. Tijdens deze raadsavond bleek dat de insprekers (van de Electra buurt) dit ook weer naar voren brachten. Bewoners zouden in financiële problemen komen wanneer de regeling zou vervallen. Terwijl er was toegezegd dat men van deze regeling gebruik kon maken tot 31 december 2011 .

Wat je hebt afgesproken moet je ook nakomen. Daarom heeft SP'er Roland van Braam de wethouder gevraagd of er vanuit het rijk geen mogelijkheden zijn om dit omvangrijk probleem te subsidiëren. Want na 31 december 2011 is het toch echt over met deze gemeentelijke regeling.

In ieder geval zijn de 51 huiseigenaren van de Electra buurt die nog funderings herstel wilden uitvoeren, gered.

U bent hier