h

Terugblik 2010

2 januari 2011

Terugblik 2010

Aan het einde van een jaar hebben vele mensen de neiging om terug te kijken op wat, voor de een ’n goed jaar, voor de ander een minder goed jaar is geworden.

Laat ik mij, als voorzitter van de afdeling Wormerland, ook eens aan zo’n bespiegeling wagen.

In de eerste plaats even een terugblik van iets verder terug dan dit, (turbulente), jaar.

In het dorp sprak ik, toen als partijloze burger, regelmatig met Henk Onderwater, ik kon Henk al langer van de politiek, samen hebben we mooie en minder mooie dingen meegemaakt als CPNers, wat we wel hebben geleerd is hoe mooi het is om te strijden voor een rechtvaardige maatschappij waar in het goed leven is voor iedereen.

Henk haalde mij over om eens aan te sluiten bij een vergadering van wat toen nog de werkgroep SP Wormerland was.

Ik ontmoette daar een vastberaden groep mensen die maar een ding voor ogen had, namelijk een factor van betekenis te worden in Wormerland.

Ik heb het de hele avond aangehoord en een aantal dingen sprak mij wel aan, in de eerste plaats, mensen aanhoren, problemen te bespreken en proberen om er iets aan te doen.

Ik voelde me al snel op mijn plaats in de groep, toen op een openbare avond Willem Croese en Rob Poldner uit Zaanstad werden uitgenodigd, het elan waarmee deze twee het gedachtengoed van de SP onder woorden bracht, stond mij nog maar een ding voor ogen, lid worden van de SP en aktief meedoen met akties die van belang waren, en soms nog zijn.

Eerst kwam de WMO ter sprake, we hebben het dossier doorgenomen, kanttekeningen gemaakt en verbeteringen aangebracht.

Toen in de gemeenteraad een commissie het nieuwe concept besprak hebben wij, als SPers spreektijd aangevraagd en gekregen.

In een gloedvol betoog gaven we 12 punten aan die voor verbetering vatbaar waren. 8 punten werden tot onze verrassing, maar ook tevredenheid, goed beoordeeld door de raad, en in het kielzog ook de toenmalige wethouder.

Het sprak de mensen dermate aan dat we ook meer aandacht kregen op de markt in onze maandelijkse stand.

Het leverde zelfs nieuwe leden op, dat was een prachtig pluspunt voor ons als groep en ook voor het elan waar we mee bezig waren.

Om alle successen op te noemen ruikt een beetje naar verheerlijking en dat wil niet een socialist!

Wel gingen we meer de straat op, we spraken met mensen, we folderden in heel Wormerland en we werden langzaamaan een factor binnen het politieke landschap, nu aan ons om dat vast te houden en uit te breiden.

Welnu, als we kijken waar we nu staan, van 39 leden uitgegroeid naar 56 leden, het vervult je met een goed gevoel.

We werden op 4 december 2009 officieel eigen afdeling en we kregen toestemming van het partijbestuur om mee te doen met de gemeenteraadsverkiezingen.

Dat was nog al een klus zeg, eigen afdeling, zelf de centjes beheren, de boel op poten zetten en ook nog eens een aansprekende campagne op poten zetten.

Wat er van terecht is gekomen is wel duidelijk, we kwamen in de raad, met 3 zetels nog wel, we werden deelnemer aan coalitiebesprekingen en na fel maar eerlijk onderhandelen konden we zelfs een wethouder leveren, en wat voor een, Anna de Groot, raadslid in Zaanstad, met veel politieke bagage en een echt socialistisch hart, was graag bereid om het avontuur met ons aan te gaan, en met succes, gezien de dingen die al bereikt zijn, samen met coalitiepartner Vereniging Liberaal Wormerland.

Kort en goed, 2010 was voor ons een geweldig jaar, ben ik persoonlijk trots en blij dat ik deze stap genomen heb, en lid ben van de mooiste partij van Nederland!!!

Namens het bestuur, de fractie, de wethouder en onze geweldige verspreidings ploeg, wens ik iedereen een fantastisch 2011 toe, waarin alle het goede onze wens is voor U en waar bestuur en fractie ten alle tijden klaar staan voor U

Het bestuur van de afdeling Wormerland,

Henk Mak,

Voorzitter.

U bent hier